Informacja dotycząca prywatności

Ostatnia modyfikacja: 20 październik 2022 r.

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest ważna dla Wella International Operations Switzerland S.à.r.l. oraz oddziałów i jednostek zależnych firmy („Wella”, „nas”, „nasze” oraz formy pokrewne) i z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych użytkownika. W ramach niniejszej Informacji dotyczącej prywatności („Informacja”), dane osobowe to wszelkie informacje, które mogłyby zostać bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z definicją na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony prywatności danych. Niniejsza informacja dotyczy korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika, gdy użytkownik:

 • prowadzi z nami interakcję poprzez media społecznościowe lub reklamy i treści na niezależnych stronach internetowych (określane łącznie jako „Treści Wella”);
 • korzysta z naszych:
  • stron internetowych, mikrowitryn lub aplikacji mobilnych;
  • usług zapewnianych za pośrednictwem aktywowanych głosowo urządzeń i/lub nowych technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona;

w ramach których wyświetlana jest niniejsza Informacja (określanych łącznie jako, „Strony Wella”);

 • odwiedza nasze biura, punkty, salony lub sklepy („Lokalizacje Wella”);
 • kupuje nasze produkty lub usługi bezpośrednio od Wella, w tym na Stronach Wella oraz w Lokalizacjach Wella; lub
 • w innych sposób wchodzi w relacje z nami, na przykład kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub sekcją ds. relacji z konsumentami, biorąc udział w wydarzeniu edukacyjnym, targach lub innym wydarzeniu Wella.

W niniejszej Informacji wyjaśnia się, kim jesteśmy; jakie dane dotyczące użytkownika gromadzimy; jak je wykorzystujemy (m.in. komu je udostępniamy); jak korzystamy z plików cookie; oraz jakie prawa i możliwości wyboru przysługują użytkownikowi odnośnie jego danych osobowych. O ile nie sprecyzowano tego inaczej w niniejszej Informacji, terminy zapisane wielką literą w Informacji posiadają to samo znaczenie, jak w naszych Warunkach korzystania.

Właściwą jednostką Wella, odpowiedzialną za dane osobowe użytkownika jest ta jednostka Wella, która zgromadziła jego dane. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie naszej grupy, a inne jednostki Wella mogą również korzystać z danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją.

Wella łączy pod swą egidą kultowe marki globalne i regionalne. Więcej informacji na temat naszych marek stowarzyszonych znajduje się tutaj („Marki Wella”). W niektórych przypadkach niniejsza Informacja nie ma zastosowania do określonej Marki Wella, a na powiązanej Stronie Wella wyświetlana jest informacja dotycząca prywatności związana z dana marką. W przypadku takich Marek Wella należy odnieść się do specyficznej informacji na temat prywatności w kwestii tego, jak określona marka korzysta z danych osobowych użytkownika.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem przez nas z danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt przy użyciu informacji kontaktowych wymienionych w sekcji „Jak nawiązać kontakt z Wella?” w niniejszej Informacji.

Szybkie łącza

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z kompletnym tekstem niniejszej Informacji w celu uzyskania pełnego rozeznania. Niemniej jednak, jeśli użytkownik chce sprawdzić konkretny punkt niniejszej Informacji, może kliknąć stosowny link poniżej, aby przejść do danej sekcji:

Wella to wiodąca globalnie firma działająca w branży pielęgnacji urody, zrzeszająca ściśle powiązaną rodzinę kultowych marek, takich jak Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin i ghd. Zatrudniająca 6000 pracowników na całym świecie, obecna w przeszło 100 krajach oraz wyceniana na ponad 4,3 mld USD firma Wella, wraz ze swoimi markami, realizuje swoją misję, którą jest umożliwienie ludziom wyrażania w autentyczny sposób swojej osobowości poprzez wygląd, samopoczucie i styl bycia. W firmie Wella zdajemy sobie sprawę, że piękno nie jest kwestią powierzchowną. Pragniemy z zaangażowaniem podejmować naszej odpowiedzialności w pełnej skali, działając na rzecz pozytywnych przemian oraz otwierając ekscytujący rozdział w historii branży kosmetycznej.

Dane osobowe użytkownika, jakie gromadzimy, dzielą się zasadniczo na cztery kategorie:

 • Informacje dostarczane bezpośrednio przez użytkownika
  Gdy użytkownik prowadzi interakcję z Wella, online lub osobiście, możemy poprosić go o przekazanie nam dotyczących go danych osobowych. Przykładowo, możemy poprosić użytkownika o podanie jego informacji kontaktowych w celu zarejestrowania konta w naszym systemie, zasubskrybowania naszych newsletterów lub powiadomień o naszych produktach lub wydarzeniach; oraz/lub w celu przesyłania nam zapytań. Użytkownik może ponadto przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. kontaktując się z nami w związku możliwością zatrudnienia; kupując od nas produkty lub zamawiając bezpłatne próbki; komunikując się z nami poprzez media społecznościowe, sekcję relacji z konsumentami lub zespół obsługi klienta; dołączając do programu lojalnościowego lub programu nagród, uczestnicząc w naszych promocjach lub prowadząc z nami interakcje podczas targów lub innych związanych z nami wydarzeń. Rodzaj danych osobowych, o których przekazanie proszony jest użytkownik, jak również przyczyny prośby o ich podanie zostaną wyjaśnione użytkownikowi w momencie zwrócenia się z prośbą o ich podanie; tym niemniej możemy gromadzić:
  • ​​​​​​​Dane identyfikacyjne i demograficzne, takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres pocztowy, pracodawca, funkcja zawodowa/tytuł lub dział, data urodzenia, numer telefonu, płeć, kraj zamieszkania, styl życia / zainteresowania, wygląd, styl, login, hasło, odpowiedzi na pytania zabezpieczające;
  • Informacje dotyczące transakcji, takie jak szczegóły przeprowadzanych przez użytkownika transakcji z nami, w tym informacje o zakupach użytkownika (lub jego pracodawcy) oraz dacie i godzinie dokonania zakupów;
  • Informacje związane z realizacją umowy, takie jak informacje o prawie do wykonywania pracy, informacje uzyskane od biur weryfikacji kredytowej lub innych podmiotów przeprowadzających kontrole reputacji, które są wymagane do realizacji przez nas umowy z użytkownikiem lub jego pracodawcą;
  • Obrazy i fotografie, np. gdy użytkownik przesyła zdjęcie na konkurs, na Strony Wella lub na portale społecznościowe i oznacza firmę lub markę Wella, lub gdy nawiązuje relację z Wella za pośrednictwem takich technologii jak rzeczywistość rozszerzona, funkcja oceny twarzy lub innych narzędzi;
  • Informacje dotyczące zdrowia, za wyraźną zgodą użytkownika, np. informacje związane z korzystaniem z produktu i wywiadem medycznym (takie jak tętno, stan skóry głowy oraz inne parametry), które mogą zostać przekazane w ramach dobrowolnego badania konsumenckiego, procesu rozwijania produktów oraz ich testowania;
  • Informacje przekazywane przez użytkownika podczas wizyty u nas, np. dane, jakie użytkownik podaje, odwiedzając nasze biura i podpisując księgę gości lub gdy zostaje nagrany przez urządzenia telewizji przemysłowej zainstalowane w Lokalizacjach Wella; oraz/lub​​​​​​​
  • Opinie lub inne informacje od użytkownika, np. gdy recenzuje on zakupione od nas produkty, przekazuje informacje na temat produktów oraz/lub komunikuje wątpliwości dotyczące kuracji włosów, informuje o stosowanych przez siebie markach i produktach, lub gdy użytkownik dostarczy nam swoje CV, badając perspektywy zatrudnienia w naszej firmie.
 • Dane, które gromadzimy w sposób zautomatyzowany

Gdy użytkownik odwiedza Strony Wella, korzysta z Treści Wella lub nawiązuje z nami interakcję drogą cyfrową, możemy pozyskiwać określone informacje w sposób automatyczny z komputera użytkownika, jego tabletu lub telefonu komórkowego (dalej: „Urządzenia”) dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii, np. plików cookie. W niektórych krajach, m.in. krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje tego typu stanowią dane osobowe według obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

W szczególności, informacje automatycznie pozyskiwane przez nas od użytkownika mogą obejmować jego adres IP, typ urządzenia (tj. markę i model), unikalne identyfikatory urządzenia, rodzaj przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, ogólną lokalizację geograficzną (tj. lokalizację na poziomie kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne. Użytkownik może zmienić swoje preferencje w dowolnym czasie poprzez dostosowanie ustawień w swoim urządzeniu.

Możemy ponadto gromadzić informacje o tym, jak urządzenie użytkownika prowadziło z nami interakcję (co obejmuje wiedzę o odwiedzanych stronach i klikanych linkach), w jaki sposób użytkownik trafił na Strony Wella oraz do Treści Wella, jak również dokąd przeszedł od nich (co obejmuje sposób przewijania Stron oraz Treści Wella, wiedzę o klikanych elementach oraz czas spędzany na poszczególnych podstronach), o preferencjach użytkownika, produktach i/lub usługach, które przeglądał lub wyszukiwał, zawieszeniach, błędach pobierania i czasach reakcji, jak również wszelkich numerach telefonu lub namiarach w mediach społecznościowych wykorzystanych do połączenia się lub skontaktowania się z naszym zespołem ds. obsługi klienta lub sekcją ds. relacji z konsumentami.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy pomocy plików cookie i podobnych technologii śledzących, jak wyjaśniono szerzej w poniższej sekcji „Czy Wella korzysta z plików cookie oraz innych technologii tego typu?”.

 • Informacje pozyskiwane przez nas od niezależnych podmiotów

Od czasu do czasu możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika od niezależnych podmiotów, jednak tylko wtedy, jeśli sprawdziliśmy, że podmioty te posiadają zgodę użytkownika lub w inny sposób uzyskały legalne pozwolenie bądź ciąży na nich prawny wymóg ujawnienia nam danych osobowych użytkownika.

Informacje pozyskiwane przez nas od niezależnych podmiotów dotyczą m.in.:

 • Naszych partnerów w mediach społecznościowych, przykładowo, jeśli użytkownik „loguje się” na należących do nas Stronach Wella, korzystając ze strony serwisu społecznościowego (zgodnie z definicją w sekcji „Co dzieje się w przypadku, gdy korzystam z lub uzyskuję dostęp do portalu społecznościowego lub publicznego forum za pośrednictwem Strony Wella?” niniejszej Informacji), lub używa wtyczek portali społecznościowych, takich jak „polub” bądź „udostępnij”, dany serwis społecznościowy może przekazać te informacje nam, w tym: identyfikator użytkownika dotyczący niezależnej strony, imię i nazwisko, adres e-mail i lokalizację powiązaną z danym identyfikatorem użytkownika oraz wszelkie inne informacje dopuszczalne na podstawie polityki prywatności określonej strony internetowej. Możemy również udostępniać informacje na temat użytkownika danemu serwisowi społecznościowemu w zakresie loginu. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu lub korzystaniu z Serwisu społecznościowego można znaleźć w sekcji „Co dzieje się w przypadku, gdy korzystam z lub uzyskuję dostęp do portalu społecznościowego lub publicznego forum za pośrednictwem Strony Wella?”.
 • Naszych sprzedawców detalicznych, dystrybutorów i partnerów reprezentujących niezależne marki, m.in. w przypadkach dozwolonych na mocy stosownych przepisów w zakresie ochrony danych oraz w odpowiednich przypadkach jeśli użytkownik konkretnie wyraził zgodę, nasi sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy i partnerzy reprezentujący niezależne marki mogą przekazywać nam informacje obejmujące imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, płeć, wzorce przeglądania, identyfikatory geolokalizacyjne oraz związane z urządzeniem, dane dotyczące przekliknięć oraz inne dane z plików cookie, informacje demograficzne, w tym informacje o wyglądzie użytkownika (m.in. kolorze włosów, ich cechach charakterystycznych oraz rytuale pielęgnacji włosów), jak również informacje dotyczące produktów zakupionych w ich sklepach (w lokalizacjach fizycznych lub online za pośrednictwem ich własnej strony internetowej lub dedykowanej mikrowitryny) i usług zamówionych poprzez ich strony internetowe i/lub aplikacje.
 • Naszych partnerów w dziedzinie technologii i organizacji zajmujących się badaniami rynku, m.in. w przypadkach dozwolonych na mocy stosownych przepisów w zakresie ochrony danych oraz w odpowiednich przypadkach, jeśli użytkownik konkretnie wyraził zgodę, nasi preferowani partnerzy w dziedzinie technologii mogą udostępniać nam informacje, obejmujące wzorce przeglądania dotyczące użytkownika, a także jego identyfikatory geolokalizacyjne i związane ze stosowanym urządzeniem.

Korzystamy z danych osobowych użytkownika do celów przedstawionych w niniejszej Informacji, obejmujących:

 • Zapewnianie użytkownikowi produktów i usług zamówionych przez niego (lub jego pracodawcę), zarządzanie naszą relacją z użytkownikiem (lub jego pracodawcą) oraz wypełnianie naszych obowiązków wynikających z tej relacji, m.in. do celów wewnętrznej księgowości oraz administracji, przetwarzanie płatności za zakupy i inne usługi oraz tworzenie i zarządzanie kontem.
 • Weryfikację tożsamości użytkownika, przykładowo możemy użyć daty urodzenia użytkownika, aby określić, czy jest w odpowiednim wieku do korzystania z naszych usług, lub adresu e-mail użytkownika, aby stwierdzić, czy ma już konto na danej Stronie Wella, lub danych na temat tytułu służbowego oraz pracodawcy użytkownika, aby potwierdzić, że jest on upoważniony do zakupu naszych produktów lub usług w imieniu pracodawcy.
 • Zapewnianie spersonalizowanej obsługi, przykładowo korzystamy z informacji o użytkowniku, aby zapewnić mu spersonalizowane rekomendacje w odniesieniu do naszych produktów, które według nas mogą się mu spodobać, w indywidualny sposób dostosować Treści Wella, aby lepiej odpowiadały zainteresowaniom użytkownika lub, na żądanie użytkownika i w miarę dostępności, aby oferować spersonalizowane i specjalnie zmodyfikowane produkty. Korzystamy ponadto z danych osobowych użytkownika w obrębie Stron Wella w celu zapewnienia płynnego korzystania z nich.
 • Cele analityczne, m.in. możemy analizować dane użytkownika, w tym jego lokalizację, zamówione produkty i/lub usługi, wiek, strefę czasową, adres IP oraz adres URL odwiedzonej strony, w odniesieniu do szerszej bazy klientów do wewnętrznych celów biznesowych, obejmujących np. generowanie statystyk i opracowywanie planów marketingowych, aby ulepszać nasze usługi i produkty, Strony Wella oraz Treści Wella. Możemy ponadto agregować i dezidentyfikować dane użytkownika, aby tworzyć segmenty klientów i udostępniać je naszym licencjobiorcom i partnerom.
 • Dostarczanie użytkownikowi wiadomości marketingowych, które mogą go zainteresować, na przykład, jeśli zdecyduje się na otrzymywanie komunikatów marketingowych od nas, możemy użyć jego danych, aby informować go na bieżąco o naszych najnowszych produktach, usługach, ankietach, ogłoszeniach, zbliżających się wydarzeniach, loteriach, konkursach i innych promocjach i rywalizacjach za pośrednictwem naszych newsletterów, e-maili oraz innych komunikatów. Jeśli użytkownik nie życzy sobie dłużej otrzymywać tego typu wiadomości marketingowych, szczegółowy opis sposobu rezygnacji z nich znajduje się w sekcji „W jaki sposób mogę zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych?”.
 • Dostosowane indywidualnie reklamy, np. możemy samodzielnie lub we współpracy z niezależnymi dostawcami wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu spersonalizowane reklamy na niezależnych stronach, m.in w serwisach społecznościowych. Reklamy te są: (i) „kontekstowe” (co oznacza, że są prezentowane ze względu na przeglądaną akurat przez użytkownika stronę); lub (ii) „behawioralne” bądź też „oparte na zainteresowaniach” (tj. wtedy, gdy reklamy są prezentowane użytkownikowi na podstawie jego zainteresowań, które wywnioskowaliśmy z dotyczących go informacji, w tym danych demograficznych, geograficznych oraz odnoszących się do upodobań). Możemy wykorzystywać reklamy spersonalizowane, specjalnie uwzględniając lub wykluczając osoby, które zarejestrowały się w celu otrzymywania wiadomości o naszych produktach i usługach, tak aby zapewnić im informacje na temat tych produktów lub usług, które są dla nich najbardziej istotne. W tym celu możemy śledzić aktywność użytkownika związaną z przeglądaniem w obrębie różnych stron internetowych, różnych urządzeń oraz/lub różnych aplikacji. Możemy ponadto dopasowywać aktywność użytkownika związaną z przeglądaniem na jednym urządzeniu, np. telefonie komórkowym, z jego aktywnością na innym urządzeniu, np. tablecie, aby zadbać o indywidualne dostosowanie naszych reklam do użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie dłużej oglądać reklam spersonalizowanych, ma możliwość zmodyfikowania swoich ustawień dotyczących plików cookie (patrz sekcja: „Czy Wella używa plików cookie oraz innych technologii tego typu?”). Dodatkowo, niektóre niezależne strony umożliwiają zaprzestanie wyświetlania reklam od określonych reklamodawców na danej stronie, w związku z czym należy również sprawdzić swoje ustawienia na takich stronach internetowych.
 • Wiadomości niezwiązane z marketingiem, np. możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika, aby przekazać mu ważne informacje związane z jego kontem oraz produktami lub usługami, które użytkownik (lub jego pracodawca) zamówił lub kupił u nas, bądź też inne komunikaty niedotyczące marketingu. Obejmuje to: (i) wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika w celu zweryfikowania jego tożsamości podczas rejestracji; (ii) wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika w przypadku, gdy poprosił on o zresetowanie hasła i/lub nazwy użytkownika; (iii) powiadamianie użytkownika, że dana usługa została zawieszona do konserwacji lub zakończona; (iv) powiadamianie użytkownika, że zaktualizowaliśmy niniejszą Informację lub nasze Warunki korzystania; lub (v) przekazywanie szczegółowych informacji lub uaktualnień na temat produktów lub usług zamówionych bądź zakupionych przez użytkownika. Nigdy nie kontaktujemy się z użytkownikiem, aby poprosić o jego hasło. Zalecamy zachowanie ostrożności w razie otrzymania jakichkolwiek wiadomości z prośbą o tę informację.
 • Zapewnienie naszym klientom i konsumentom najwyższego poziomu obsługi, możemy np. użyć danych osobowych użytkowników w celu przetworzenia ich pytania i udzielenia na nie odpowiedzi.
 • Optymalizacja i zarządzanie stroną, możemy np. wykorzystać przekazane nam dane osobowe użytkownika, aby:
  • zarządzać Stronami Wella, Treściami Wella i innymi naszymi ofertami cyfrowymi, w tym usługami i produktami oferowanymi za pośrednictwem Stron Wella;
  • zapewnić bezpieczeństwo naszych sieci i informacji użytkownika;
  • spersonalizować kolejne wizyty użytkownika na Stronach Wella oraz nasze pozostałe oferty cyfrowe na podstawie zainteresowań użytkownika w celu zapewnienia optymalnie przyjaznej dla użytkownika nawigacji po naszych stronach;
  • udoskonalać Strony Wella oraz nasze pozostałe oferty cyfrowe (m.in. naprawiać problemy z ich funkcjonowaniem, takie jak zawieszenia stron i błędy oprogramowania); oraz
  • zapewniać usługi dla naszych partnerów, w postaci narzędzi, analiz, danych i wniosków, pozwalających na zorientowanie się, jak są wykorzystywane ich strony internetowe lub aplikacje mobilne.
 • Rozwijanie produktów i działalności biznesowej, wykorzystujemy np. pozyskiwane od użytkownika informacje, aby udoskonalać i rozwijać nowe produkty i usługi.
 • Zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie oraz zapewnianie ochrony praw i własności firmy Wella, naszych pracowników oraz naszych partnerów biznesowych.
 • Aplikacje o pracę; jeśli użytkownik przykładowo skontaktuje się z nami w związku z perspektywami zatrudnienia, wykorzystamy jego dane osobowe, aby rozważyć jego kandydaturę w związku z aktualnymi i przyszłymi opcjami zatrudnienia oraz skontaktować się z nim w odniesieniu do możliwości zatrudnienia w firmie Wella, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie.

Aby mieć możliwość gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, musimy spełnić jeden lub więcej wymogów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony prywatności danych.

Generalnie, podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej uzależniona jest od rodzaju informacji osobowych oraz konkretnego kontekstu ich pozyskiwania przez nas. Niemniej jednak opieramy się na następujących zasadach podczas zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika:

Jaka jest podstawa prawna?

Czym są?

Realizacja umowy

Wykorzystanie danych użytkownika może być niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem lub związanych z perspektywą zawarcia takiej umowy. Między innymi w przypadku, gdy użytkownik: (i) zamówił u nas usługi oraz/lub produkty, musimy użyć jego danych, aby dostarczyć te usługi i/lub produkty, które zostały zamówione; lub (ii) zgłosił się do nas w związku z możliwościami zatrudnienia, pozyskanie i użycie danych osobowych użytkownika jest konieczne w celu umożliwienia zaoferowania mu danego stanowiska, przetworzenia jego akceptacji oferty, wdrożenia go w charakterze pracownika oraz spełnienia naszych obowiązków jako pracodawcy.

Przestrzeganie naszych obowiązków prawnych

Gromadzenie i korzystanie z danych osobowych użytkownika może być niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Przykładowo, jeśli użytkownik jest klientem instytucjonalnym, musimy przetworzyć jego dane w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz podjęcia niezbędnych kontroli due diligence.

Realizacja naszych uzasadnionych interesów

W przypadku gdy przetwarzanie nie jest ograniczone przysługującymi użytkownikowi prawami, wolno nam korzystać z danych osobowych użytkownika w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów, m.in. do obsługi Stron Wella oraz innych naszych ofert cyfrowych, w celu udoskonalania naszych produktów i usług, Stron Wella, Treści Wella oraz naszych pozostałych ofert cyfrowych, bądź też w celu prowadzenia marketingu. Możemy posiadać inne uzasadnione interesy i w stosownych przypadkach, w odpowiednim czasie wyjaśnimy je użytkownikowi.

Zgoda

W niektórych ograniczonych okolicznościach możemy opierać się na zgodzie użytkownika na gromadzenie i korzystanie z jego danych osobowych. Przykładowo, możemy opierać się na zgodzie: (i) w przypadku gdy użytkownik zgłosił się do nas w związku z możliwościami zatrudnienia i przekazał nam wrażliwe dane osobowe, m.in. informacje związane z jego pochodzeniem rasowym i etnicznym, orientacją seksualną, religią, zdrowiem fizycznym i psychicznym, niepełnosprawnościami lub przynależnością do związków zawodowych; lub (ii) w związku z przesyłaniem komunikatów e-marketingowych lub wiadomości od różnych marek w obrębie grupy Wella.

W razie polegania przez nas na zgodzie zostanie to wyraźnie stwierdzone w chwili wystosowania prośby o dane użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z zapewnionego wtedy mechanizmu lub kontaktując się z nami za pomocą informacji kontaktowych zamieszczonych w sekcji „Jak mogę skontaktować się z firmą Wella?” w niniejszej Informacji.

Żywotne interesy

W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni do skorzystania z danych osobowych użytkownika w celu ochrony żywotnych interesów własnych lub innej osoby.

Przekazanie przez użytkownika danych osobowych, o które wnioskujemy nie zawsze jest wymagane. Niemniej jednak, jeśli użytkownik postanowi nie udostępnić określonych informacji, może nie być w stanie skorzystać z niektórych z naszych usług. Wszelkie informacje wymagane do tego są wyraźnie oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli użytkownik woli, abyśmy nie pozyskiwali określonych danych osobowych od niego, prosimy o nieprzekazywanie nam ich lub, w odpowiednich przypadkach, rezygnację z przekazywania takich informacji.

Jeśli poprosimy o przekazanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z użytkownikiem, powiadomimy o tym wyraźnie w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy przekazanie danych osobowych użytkownika jest lub nie jest obowiązkowe (jak również powiadomimy o możliwych konsekwencjach w razie niedostarczenia swoich danych osobowych).

Jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy własne lub strony trzeciej, są one zazwyczaj przedstawione w niniejszej Informacji; niemniej jednak, jeśli ulegnie to zmianie, powiadomimy użytkownika wyraźnie w stosownym czasie, na czym polegają te uzasadnione interesy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej gromadzenia przez nas i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych. Sposób skontaktowania się z Zespołem ds. Ochrony Danych został szczegółowo opisany w sekcji „Jak mogę skontaktować się z firmą Wella?”.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Stron Wella, przegląda lub prowadzi interakcję z Treściami Wella, bądź też w inny sposób komunikuje się z nami cyfrowo, Wella oraz nasi partnerzy mogą umieszczać niewielkie pliki zawierające dane na Urządzeniu użytkownika. Są to tzw. pliki cookie i służą do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dotyczących użytkownika, w tym do prowadzenia reklamy na podstawie zainteresowań. Aby zrezygnować z reklam wyświetlanych w oparciu o zainteresowania, należy odwiedzić stronę optout.networkadvertising.org oraz DAA WebChoices Tool (w przypadku stron internetowych) lub DAA AppChoices Tool (w przypadku aplikacji mobilnych). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych podobnych technologii, np. dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookie, należy odnieść się do naszego Oświadczenia w sprawie plików cookie. Zaznaczamy ponadto, że nie reagujemy ani nie honorujemy sygnałów wzywających do „nieśledzenia” (określanych również jako sygnały dnt) lub podobnych mechanizmów uruchamianych przez przeglądarki internetowe.

Gdy użytkownik: (i) rejestruje się na należących do nas Stronach Wella za pośrednictwem Serwisu społecznościowego lub innych stron internetowych; (ii) uzyskuje dostęp do Serwisów społecznościowych za pomocą Stron Wella lub innych witryn internetowych; oraz/lub (iii) przesyła treści do Serwisów społecznościowych lub innych witryn internetowych przy użyciu Strony Wella, dany Serwis społecznościowy lub inna witryna internetowa mogą używać plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia danych dotyczących zachowania użytkownika do własnych celów. Tego typu wykorzystanie plików cookie jest zgodne z własną polityką niezależnego podmiotu w sprawie plików cookie, nad którą nie sprawujemy kontroli.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z sekcją „Co dzieje się w przypadku, gdy korzystam lub uzyskuję dostęp do portalu społecznościowego lub publicznego forum za pośrednictwem Strony Wella?”.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy mogliśmy ujawnić kategorie danych osobowych wymienione w sekcji zatytułowanej „Jakie informacje Wella gromadzi na mój temat?” następującym kategoriom odbiorców:

 • W obrębie Grupy Wella: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom w Grupie Wella, m.in. jednostkom wymienionym na naszej stronie internetowej, aby umożliwić świadczenie przez nas usług na rzecz użytkownika, do celów opisanych w niniejszej Informacji, lub zgodnie z powiadomieniem wystosowanym do użytkownika podczas pozyskiwania jego danych osobowych.
 • Stronom trzecim do celów marketingowych: Określone promocje i wydarzenia prowadzone przez niezależne podmioty i sponsorowane przez firmę Wella mogą oferować użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od partnerów biznesowych Wella, m.in. licencjodawców Wella lub współsponsorów promocji. W przypadku udzielenia zgody dane osobowe użytkownika mogą zostać wykorzystane przez tego typu strony trzecie do celów określonych w momencie zgłoszenia się do udziału w wydarzeniu oraz/lub rejestracji w celu otrzymywania najnowszych wiadomości na temat promocji.
 • Dostawcom usług: Wella angażuje niezależnych dostawców usług do wykonywania określonych funkcji w imieniu Wella (np. do obsługi dostaw naszych produktów lub prowadzenia Stron Wella). Jest to związane m.in. z udostępnianiem informacji następującym kategoriom dostawców usług:
  • dostawcy reklam – w tym firmy zapewniające: (i) przestrzeń reklamową dla Wella; (ii) usługi związane z reklamą, np. agencje, którym powierza się dokonywanie zakupów reklamowych w imieniu Wella, dostawcy giełd reklamowych (cyfrowego forum kupna i sprzedaży przestrzeni reklamowej) oraz dostawcy systemów demand-side platform (oprogramowania wykorzystywanego do zakupu reklam w sposób zautomatyzowany), m.in. DoubleClick reprezentujący Google;
  • dostawcy baz danych do zarządzania marketingiem i relacjami z klientami oraz platform do zarządzania danymi – które umożliwiają firmie Wella zarządzanie danymi dotyczącymi użytkownika w bezpieczny i sprawny sposób;
  • firmy zajmujące się analizą danych – które dostarczają wnioski i pomagają nam analizować trendy przy użyciu danych znajdujących się w naszym i ich posiadaniu;
  • specjaliści ds. wsparcia klienta – którzy świadczą usługi wsparcia klienta w naszym imieniu w przypadku produktów i usług Wella;
  • firmy zajmujące się realizacją zamówień – należą do nich firmy koordynujące kampanie e-mailowe, loterie, konkursy lub promocje w naszym imieniu;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem aplikacji i hostingiem internetowym – umożliwiają one hostowanie Stron Wella w sieci;
  • dostawcy technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury;
  • firmy zapewniające dostarczanie wiadomości e-mail;
  • agencje informacji kredytowej – pomagające oszacować zdolność kredytową użytkownika lub jego pracodawcy pod kątem zawarcia z nimi umowy;
  • firmy przetwarzające płatności – które zapewniają usługi bezpiecznego przetwarzania; oraz
  • firmy zajmujące się audytem i dostawcy usług specjalistycznych.
 • W ramach transferów biznesowych: Wella może ujawnić dane osobowe użytkownika aktualnemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z bieżącą lub proponowaną sprzedażą majątku przedsiębiorstwa, fuzją, nabyciem, założeniem spółki joint venture, bankructwem, likwidacją, reorganizacją lub dowolną inną podobną transakcją lub postępowaniem. Jeśli w związku z jakimkolwiek transferem biznesowym firma Wella sprzeda wszystkie lub zasadniczo wszystkie ze swoich aktywów stronie trzeciej, wszelkie dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu będą stanowić część przekazywanych aktywów.
 • W celu zachowania zgodności z przepisami: Wella może ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu właściwemu organowi egzekwowania prawa, agencji regulacyjnej, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej w przypadku, gdy uznamy, iż ujawnienie jest konieczne (i) na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji, (ii) w celu skorzystania, dochodzenia lub ochrony przysługujących nam praw, lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów własnych lub interesów dowolnej innej osoby.
 • Dowolne inne osoby za zgodą użytkownika na ujawnienie.

Zależnie od miejsca zamieszkania użytkownika oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, użytkownikowi mogą przysługiwać ponadto następujące prawa:

 • Prawo do zażądania dostępu do danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy, co umożliwia użytkownikowi otrzymanie potwierdzenia, czy aktualnie przetwarzamy jego dane osobowe oraz uzyskanie dostępu do tych danych. Zwracamy uwagę, iż jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, zgodnie z kalifornijskimi przepisami ma prawo żądać ujawnienia przez nas określonych informacji w związku z gromadzeniem przez nas, używaniem i sprzedażą jego danych osobowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym konkretnych elementów gromadzonych przez nas informacji. Użytkownik ma prawo złożyć taki wniosek bezpłatnie dwa razy w dowolnym 12-miesięcznym okresie.
 • Prawo do zmiany oraz/lub skorygowania nieprecyzyjnych danych osobowych;
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • Prawo do zablokowania lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, przysługuje mu prawo do wycofania się ze sprzedaży jego danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika (w tym wszelkiego przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego). Więcej informacji na temat tego, jak zatrzymać otrzymywanie komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego można znaleźć w sekcji zatytułowanej „W jaki sposób mogę zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych?”;
 • Prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do wycofania zgody przez użytkownika, jeśli ma zastosowanie. Wycofanie przez użytkownika zgody nie wpływa na zgodność z prawem wszelkiego przetwarzania, jakie prowadziliśmy przed wycofaniem zgody, ani nie dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika prowadzonego w oparciu o legalną podstawę przetwarzania inną niż zgoda; oraz

Zgodnie z sekcją 1798.83 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może zażądać i otrzymać od nas raz w roku, bezpłatnie, informację odnośnie do ujawnienia przez nas (jeśli nastąpiło) danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli użytkownik skorzysta z któregokolwiek z praw do ochrony danych opisanych szczegółowo w tej sekcji, nie będziemy go dyskryminować i nie odmówimy mu dostępu do towarów lub usług, nie zażądamy innej ceny i nie dostarczymy towarów lub usług o niższej jakości

Stosujemy rygorystyczną politykę zakazującą wypożyczania bądź sprzedaży danych osobowych użytkownika. Możemy potwierdzić, że nie sprzedaliśmy danych osobowych żadnego mieszkańca stanu Kalifornia stronom trzecim w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Użytkownik może skorzystać z opisanych praw, kontaktując się z nami przy użyciu którejkolwiek z metod wymienionych w sekcji „Jak mogę skontaktować się z firmą Wella?” w niniejszej Informacji. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób fizycznych pragnących skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem w tej dziedzinie. Aby zweryfikować tożsamość użytkownika oraz umożliwić zlokalizowanie przez nas jego danych osobowych w naszych systemach, możemy poprosić o dostarczenie nam kopii jego paszportu lub prawa jazdy podczas składania przez niego wniosku.

W niektórych okolicznościach możemy wymagać dodatkowej dokumentacji w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, np. w postaci rachunku za media potwierdzającego adres i/lub numeru referencyjnego klienta powiązanego z zakupem oraz/lub używanym produktem.

Użytkownik może skorzystać z tych praw samodzielnie lub wyznaczyć przedstawiciela (np. adwokata), który złoży wniosek w imieniu użytkownika po nadaniu mu notarialnego pełnomocnictwa umożliwiającego tej osobie występowanie w imieniu użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie do korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z nami. Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do stosownego organu nadzorczego.

Będziemy przesyłać użytkownikowi wiadomości marketingowe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez niego na to zgody, lub jeśli jest to zgodne z przepisami prawa. Jeśli w dowolnej chwili użytkownik uzna, że nie chce otrzymywać już komunikatów marketingowych od nas, może zrezygnować z nich, klikając odpowiedni link „rezygnacji z subskrypcji” zawarty w otrzymanym e-mailu, lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji „Jak mogę skontaktować się z firmą Wella? w niniejszej Informacji. Zaznaczamy, iż pomimo że zastosujemy się do wniosku o zaprzestanie przesyłania komunikatów marketingowych, będziemy dalej przesyłać wiadomości związane z obsługą, np. e-maile z potwierdzeniem zakupu dokonanego poprzez Stronę Wella oraz zachowamy dane użytkownika do celów ewidencji.

Zachowujemy dane użytkowników w przypadku, gdy mamy do tego uzasadnioną potrzebę biznesową (m.in. aby zapewnić użytkownikowi dostęp do Stron Wella lub pozostałych ofert cyfrowych, dostarczyć mu zakupiony produkt lub spełnić obowiązujące wymogi prawne, podatkowe lub w zakresie księgowości).

W przypadku braku uzasadnionej potrzeby biznesowej w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, albo, jeśli nie będzie to możliwe (np. ze względu na przechowywanie tychże danych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika oraz zabezpieczymy je przed dalszym przetwarzaniem do momentu, gdy będzie możliwe ich usunięcie.

Jako podmiot międzynarodowy, w celu świadczenia naszych usług możemy wymagać transgranicznego transferu i przetwarzania danych użytkownika (m.in. do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) oraz terenem Wielkiej Brytanii), w szczególności w obrębie Grupy Wella oraz do jurysdykcji, w których siedziby mają podmioty wymienione na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że przetwarzając dane osobowe użytkownika, możemy czynić to w dowolnej z tych lokalizacji.

W związku z tym informacje dotyczące użytkownika mogą być przekazywane i/lub przetwarzane w krajach, które mogą nie gwarantować tego samego poziomu ochrony danych osobowych, co kraj zamieszkania użytkownika. Niemniej jednak podjęliśmy stosowne środki zabezpieczające, aby zapewnić danym osobowym użytkownika stałą ochronę zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących transferu danych osobowych użytkownika pomiędzy spółkami w naszej grupie, na podstawie których spółki grupy muszą zapewnić ochronę przetwarzanym przez nie informacjom osobowym pochodzącym z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na żądanie: należy skontaktować się z nami, korzystając z danych zamieszczonych w sekcji „Jak mogę skontaktować się z firmą Wella?”. Wdrożyliśmy ponadto stosowne zabezpieczenia po stronie naszych niezależnych usługodawców i partnerów, a dalsze szczegóły mogą zostać dostarczone na żądanie.

Zdajemy sobie sprawę, że użytkownikom zależy na odpowiednim traktowaniu ich danych osobowych oraz/lub właściwym udostępnianiu ich innym podmiotom. Doceniamy pokładane w nas zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkowników.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, obejmujące zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i technologiczne, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, komunikujemy nasze wytyczne w zakresie prywatności i bezpieczeństwa wszystkim pracownikom Wella oraz egzekwujemy zabezpieczenia dotyczące zachowania prywatności w obrębie naszej firmy.

Środki podejmowane przez nas w celu ochrony danych osobowych użytkownika zostały opracowane tak, aby zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem tychże danych. Niemniej jednak, należy mieć świadomość, że żadna elektroniczna transmisja danych nie może być całkowicie bezpieczna. Nie możemy zagwarantować, że środki bezpieczeństwa wdrożone przez nas w celu ochrony danych osobowych nigdy nie zostaną sforsowane lub nie ulegną awarii, ani też że środki te będą zawsze wystarczające i efektywne.

Jak opisano powyżej, Strony Wella mogą zawierać linki z/do innych niezależnych witryn i usług (określanych jako „Strony niezależne”), które nie są przez nas kontrolowane i obsługiwane.

Przypominamy, że nie sprawujemy kontroli nad treściami, politykami i działaniami tychże Stron niezależnych. Użytkownik korzysta ze Stron niezależnych na własne ryzyko i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za praktyki tychże Stron niezależnych w zakresie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz warunkami korzystania ze Stron niezależnych, do których użytkownik dociera za pomocą linków na Stronach Wella.

Strony Wella mogą zapewniać łatwy dostęp do określonych Stron niezależnych serwisów społecznościowych oraz innych witryn lub usług zawierających funkcje wykorzystujące treści generowane przez użytkowników, m.in. Facebooka, Instagramu i Twittera („Serwisy społecznościowe”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie sprawujemy kontroli nad takimi usługami i nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w który one działają. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności Serwisów społecznościowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nie danych, swoich praw jako użytkownika w zakresie prywatności oraz metod zmiany ustawień prywatności.

Strony Wella mogą umożliwiać użytkownikowi:

 • Uzyskanie dostępu do Serwisów społecznościowych, co może obejmować: uzyskanie dostępu do takich stronn jak konto Marki Wella na Instagramie; lub aktywację strony niezależnej w przypadku „skomentowania”, „udostępnienia” lub „polubienia” czegoś na Stronach Wella przy użyciu wtyczki niezależnego portalu społecznościowego. Każdorazowo w przypadku interakcji z daną witryną lub usługą obowiązuje polityka prywatności strony trzeciej;
 • Przesłanie treści do Serwisów społecznościowych: w przypadku recenzji, forów dyskusyjnych, tablic ogłoszeniowych, fotografii i innych publicznie dostępnych funkcji („Publiczne fora”). Nie ograniczamy dystrybucji danych osobowych dobrowolnie ujawnianych na Publicznych forach, w związku z czym podkreślamy, że wszelkie ujawniane tam przez użytkownika informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez firmę Wella i inne podmioty. Z tej przyczyny zachęcamy do powstrzymania się od zamieszczania lub udostępniania informacji osobistych na tego typu Publicznych forach. Firma Wella nie jest w stanie zapobiec wykorzystaniu tychże informacji przez niezależne podmioty w sposób, który może naruszać postanowienia niniejszej Informacji lub obowiązujące przepisy;
 • Akceptację określonych plików cookie ze Stron Wella (na przykład „Pikseli Facebooka”). Tego typu pliki cookie pomagają nam zrozumieć aktywność użytkownika, m.in. w odniesieniu do przeglądanych przez niego Treści Wella, faktu posiadania lub nieposiadania konta w Serwisie społecznościowym oraz statusu bycia zalogowanym na takie konto. Informacje te pomagają nam wyświetlać użytkownikowi w Serwisach społecznościowych Treści Wella, które mogą być dla niego interesujące oraz mierzyć efektywność Treści Wella.
 • Zalogowanie na Stronie Wella za pomocą Serwisu społecznościowego: m.in. dla zapewnienia harmonijnego funkcjonowania strony. Zalogowanie poprzez Serwis społecznościowy lub inne niezależne konto może spowodować przyznanie nam dostępu do informacji, na których udostępnianie użytkownik udzielił danemu Serwisowi społecznemu pozwolenia. Funkcja logowania może ponadto skutkować przekazaniem informacji Serwisowi społecznościowemu lub stronie trzeciej, m.in. nazwy użytkownika lub jego namiaru w mediach społecznościowych, w celu uwierzytelnienia użytkownika. Serwis społecznościowy lub strona trzecia mogą także automatycznie zbierać informacje, takie jak adres IP użytkownika, dane przeglądarki i urządzenia oraz adres internetowy Strony Wella. Funkcja logowania może wiązać się ponadto z umieszczaniem i odczytywaniem plików cookie strony trzeciej, które mogą zawierać unikalny identyfikator przydzielany użytkownikowi przez Serwis społecznościowy lub inną stronę trzecią. Funkcjonalność i korzystanie przez użytkownika z opcji logowania podlega polityce prywatności i warunkom Serwisu społecznościowego.

Możemy także wykorzystać wszelkie dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika na naszych Stronach, w naszych aplikacjach oraz/lub urządzeniach (np. nazwisko, adres e-mail, informację o płci oraz numer telefonu), aby zidentyfikować użytkownika w Serwisach społecznościowych w celu wyświetlenia mu reklam, które są do niego lepiej dopasowane. W trakcie tego procesu Serwisy społecznościowe nie będą udostępniać danych osobowych użytkownika innym stronom oraz usuną te informacje niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

Korzystanie przez nas z danych osobowych użytkownika w odniesieniu do Serwisów społecznościowych będzie zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszej Informacji lub z regułami przedstawionymi użytkownikowi w inny sposób. Ponownie przypominamy, że Strony niezależne (w tym Serwisy społecznościowe) mogą znajdować się pod kontrolą podmiotów będących stroną trzecią i zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz warunkami korzystania z poszczególnych Stron niezależnych.

Firma Wella oraz jej preferowani niezależni usługodawcy lub partnerzy biznesowi mogą oferować loterie, konkursy, promocje i ankiety (każdorazowo: „Promocja”) za pośrednictwem Strony Wella.

W takich przypadkach wykorzystamy dane osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej Informacji, lub przedstawimy odrębne powiadomienie. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach, polityka prywatności niezależnego podmiotu może mieć zastosowanie do wszelkich danych osobowych udostępnianych przez użytkownika w związku z taką Promocją. Przed wzięciem udziału w Promocji zachęcamy do sprawdzenia, kto obsługuje daną Promocję oraz jakie warunki, polityki i zasady mają do niej zastosowanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków obowiązujących w Promocjach prowadzonych przez firmę Wella, należy zapoznać się z Warunkami promocji.

Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat, aby móc korzystać ze Stron Wella oraz naszych pozostałych ofert cyfrowych.

Poważnie traktujemy prywatność użytkownika i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia dodatkowych środków podejmowanych w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług Wella. Nie zabiegamy ani świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci w wieku 13 lat oraz młodszych. W przypadku zwrócenia nam uwagi na fakt otrzymania takich danych, lub jakichkolwiek danych naruszających naszą politykę, podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu zlokalizowania i usunięcia takich informacji z naszych rejestrów.

W przypadku Właścicieli salonów korzystających ze Stron Wella oraz naszych pozostałych ofert cyfrowych obowiązują specjalne zasady – opisano je poniżej.

Za każdym razem, gdy użytkownik prześle informacje związane z „nowym klientem”, „członkiem personelu” lub inne dane osobowe, powinien upewnić się, że dana osoba: (i) jest w wieku powyżej 13 lat; (ii) jest świadoma, że użytkownik będzie udostępniać nam jej dane oraz że będziemy je przetwarzać zgodnie z niniejszą Informacją; oraz (iii) wyraziła, w odpowiednich przypadkach, zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od nas i od naszych oddziałów.

Użytkownik może udostępniać nam tego typu dane podczas korzystania ze Strony Wella oraz/lub naszych pozostałych ofert cyfrowych, wyłącznie pod warunkiem zawiadomienia tych osób o naszej Informacji oraz sposobie wykorzystywania przez nas ich danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że użytkownik przesłał dane osobowe na Stronę Wella oraz/lub na potrzeby którejkolwiek z naszych pozostałych ofert cyfrowych bez pozwolenia, usuniemy te informacje z naszych rejestrów.

Posiadamy biura, magazyny, zakłady, salony i sklepy Wella („Lokalizacje Wella”) w wielu krajach. Jeśli klient odwiedzi Lokalizację Wella, pozyskamy jego dane osobowe do następujących celów:

 • Dane gości: Ze względów zdrowotnych oraz bezpieczeństwa prowadzimy rejestr osób odwiedzających Lokalizacje Wella, w tym ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe obejmujące numer telefonu komórkowego, informacje o pracodawcy oraz numer rejestracyjny pojazdu. Prosimy wszystkich naszych gości o zameldowanie się i wymeldowanie w recepcji oraz możemy poprosić ich o okazanie dokumentu tożsamości, który jest wykorzystywany do weryfikacji i nie zostanie zarejestrowany.
 • System telewizji przemysłowej: Instalacje telewizji przemysłowej znajdują się przy wejściach, wyjściach oraz w innych strategicznych punktach w Lokalizacjach Wella. Stanowi to element zaangażowania firmy Wella w zapewnianie bezpiecznego środowiska dla naszych pracowników i gości. Możemy ponadto wykorzystać nagrany materiał w celu zapobiegania przestępstwom oraz prowadzenia dochodzeń. Obrazy mogą zostać zapisane i przeglądane przez autoryzowane osoby. Dane zarejestrowane za pomocą telewizji przemysłowej przechowywane są nie dłużej niż przez 90 dni. Możemy zachować je na dłużej, jeśli mamy do tego uzasadniony powód, np. w związku z dochodzeniem prowadzonym przez policję lub organy ścigania w sprawie przestępstwa.

Telewizja przemysłowa na zewnątrz niektórych Lokalizacji Wella oraz w niektórych miejscach publicznych, np. w obszarze recepcji, może nie być obsługiwana przez nas i kontroluje ją zarządca danego budynku. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego podmiotu.

 • Łącze Wi-Fi dla gości: wielu Lokalizacjach Wella udostępniamy na użytek gości łącze Wi-Fi. Tam, gdzie udostępniana jest łączność Wi-Fi, zapewnimy gościom nazwę użytkownika oraz hasło w celu zalogowania się. Zapisujemy adres urządzenia oraz automatycznie przyznamy odwiedzającemu adres IP podczas jego pobytu na terenie firmy. Rejestrujemy ponadto informacje na temat ruchu internetowego gości, w tym informacje o odwiedzanych stronach, czasie pobytu na nich oraz daty przesyłu/odbioru danych. Gdy odwiedzający przystępuje do korzystania z Wi-Fi dla gości, prosimy go o wyrażenie zgody na określone przez Wella warunki bezpiecznego korzystania z łącza oraz niewchodzenie na nieodpowiednie strony. Celem przetwarzania tych informacji jest zapewnienie gościom dostępu do Internetu w czasie ich wizyty w Lokalizacjach Wella. Przetwarzamy pozyskiwane dane osobowe, gdy jest to konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.
 • System kontroli dostępu: Dla odwiedzającego lub kontrahenta możemy wydać kartę identyfikacyjną w celu uzyskania dostępu do Lokalizacji Wella. W przypadku wydania karty identyfikacyjnej pozyskamy imię i nazwisko odwiedzającego, jego adres, dane kontaktowe i fotografię. Gromadzimy te dane osobowe w celu rejestrowania i kontrolowania wejść i wyjść osób z naszego biura oraz na potrzeby bezpieczeństwa.
 • Wypadki i incydenty: Wella gromadzi dane osobowe każdej osoby, która doznała urazu lub uszczerbku na zdrowiu podczas wizyty w Lokalizacji Wella. Możemy zarejestrować nazwisko, adres, wiek, informacje o najbliższych krewnych oraz szczegóły incydentu, w tym dane ze stosownego wywiadu medycznego. Gromadzimy tego typu dane w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym dokumentowania incydentów/wypadków w miejscu pracy oraz raportowania określonych rodzajów wypadków, urazów i niebezpiecznych zdarzeń wynikających z działań podczas pracy stosownym organom egzekwowania prawa. Wykorzystamy zebrane dane osobowe w celu przeprowadzenia dochodzenia oraz udoskonalenia naszych procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, oraz na poparcie wszelkich roszczeń prawnych związanych z danym incydentem.

Możemy aktualizować lub modyfikować okresowo niniejszą Informację w reakcji na zmiany prawne, techniczne lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich przypadkach, jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Data ostatniej wersji niniejszej Informacji będzie widoczna na górze strony. W przypadku aktualizowania naszej Informacji, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować użytkownika, odpowiednio do wagi wprowadzanych zmian. Przykładowo, powiadomimy o wszelkich zmianach dokonywanych w niniejszej Informacji poprzez zamieszczenie nowej wersji Informacji oraz uaktualnienie daty „ostatniej modyfikacji” na górze strony lub poprzez przesłanie nowej wersji Informacji użytkownikowi pocztą e-mail, w stosownych przypadkach.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do naszych praktyk w zakresie prywatności, sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników oraz/lub chęci złożenia wniosku dotyczącego kwestii prywatności prosimy o kontakt z Zespołem ds. Ochrony Danych przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą Informacją.