Integritetsmeddelande

Senast ändrat: 20 oktober 2022

Inledning

Ditt integritetsskydd är viktigt för Wella International Operations Switzerland S.à.r.l. och dess dotterbolag och filialer (”Wella”, ”oss”, ”vår/vårt”), och vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande (”meddelande”) omfattas personuppgifter av: all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ, enligt definitionen i tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta meddelande avser vår användning av dina personuppgifter när du:

 • Interagerar med oss via sociala medier eller annonser och innehåll på tredje parts webbplatser (tillsammans kallade ”Wellas innehåll”);
 • Använder våra:
  • Webbplatser, mikrosidor eller mobilapplikationer;
  • Tjänster som levereras via röstaktiverade enheter och/eller ny teknik, såsom virtuell verklighet och förstärkt verklighet;

visar detta meddelande (tillsammans kallade ”Wellas webbsidor”);

 • Besöker våra kontor, anläggningar, salonger eller butiker (”Wellas platser”);
 • Köper varor eller tjänster direkt från Wella, även från Wellas webbsidor och Wellas platser, eller
 • På annat sätt tar kontakt med oss, till exempel genom att kontakta kundtjänst eller konsumentbyrån, delta i ett utbildningsevenemang, en branschmässa eller annat evenemang med Wella.

Detta meddelande förklarar vilka vi är; vilken information vi samlar in om dig; hur vi använder den (inklusive vem vi delar informationen med), hur vi använder cookies, och dina rättigheter och val när det gäller dina personuppgifter. Om inget annat anges i detta meddelande har de kapitaliserade termer som används i detta meddelande samma betydelse som i våra Användarvillkor.

Den relevanta enheten inom Wella som ansvarar för dina personuppgifter är den enhet inom Wella som samlat in dina personuppgifter. Vi delar eventuellt dina personuppgifter inom vår koncern, och andra bolag inom Wella använder också eventuellt dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande.

Wella består av ikoniska globala och regionala varumärken. Mer information om våra associerade varumärken finns här (”Wellas varumärken”). I vissa fall gäller inte detta meddelande för något av Wellas varumärken och den relevanta av Wellas webbsidor kommer då att publicera ett varumärkesspecifikt integritetsmeddelande. För dessa av Wellas varumärken hänvisas du till det integritetsmeddelandet för mer information om hur dina personuppgifter används.

Om du har några frågor eller farhågor angående vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss då med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?” i detta meddelande.

Snabblänkar

Wella är ett världsledande skönhetsföretag, bestående av en sammansvetsad grupp av ikoniska varumärken som Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin och ghd. Med 6 000 anställda över hela världen, verksamhet i över 100 länder, och ett uppskattat värde på över 4,3 miljarder USD, är uppdraget för Wella och dess varumärken att göra det möjligt för personer att se ut, känna sig och vara sitt sanna jag. På Wella vet vi att skönhet inte bara sitter på ytan. Vi är fast beslutna att ta oss an hela omfattningen av vårt ansvar att skapa positiva förändringar, och delta i ett spännande kapitel för skönhetsindustrin.

De personuppgifter som vi eventuellt samlar in om dig omfattas i stort sett av följande kategorier:

 • Information som du tillhandahåller direkt
  När du tar kontakt med Wella, antingen online eller personligen, kan vi be dig att ge oss dina personuppgifter. Vi kan till exempel be dig att ge oss dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, prenumerera på våra nyhetsbrev eller information om våra produkter eller evenemang, och/eller för att lämna förfrågningar till oss. Du kan också ge oss dina personuppgifter på andra sätt, till exempel om du kontaktar oss i fråga om anställningsmöjligheter, köper produkter eller ber om gratisprover från oss, vid kommunikation med oss genom sociala medier, konsumentfrågor eller våra kundtjänstgrupper, vid deltagande i våra säljfrämjande åtgärder eller när du kontaktar oss i samband med branschmässor eller andra evenemang. De personuppgifter som du ombeds tillhandahålla, och skälen till att du ombes tillhandahålla dem, klargörs för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att tillhandahålla dem. Vi kan dock samla in:
  • ​​​​​​​Identifierings- och demografisk information, Till exempel ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, arbetsgivare, befattning/titel eller avdelning, födelsedatum, telefonnummer, kön, bosättningsland, livsstil/intressen, utseende, stil, inloggningsnamn, lösenord, svar på säkerhetsfrågor;
  • Transaktionsinformation, till exempel uppgifter om dina transaktioner med oss, inklusive information om de inköp du (eller din arbetsgivare) gjort och datum och tid för köpet;
  • Information i samband med fullgörandet av ett kontrakt, till exempel rätt till arbetsinformation, information som erhållits från kreditvärderingsinstitut eller andra bakgrundskontroller som krävs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare;
  • Bilder och fotografier, till exempel om du postar en bild för en tävling, Wellas webbsidor eller sociala medier och taggar Wella eller ett av Wellas Varumärken, eller när du anlitar Wella via teknik som förstärkt verklighet, ansiktsutvärdering eller andra verktyg;
  • Hälsoinformation, med ditt uttryckliga samtycke, till exempel information om produktanvändning och sjukdomshistoria (t.ex. hjärtfrekvens, hårbottensproblem och andra egenskaper) som kan tillhandahållas som en del av frivillig konsumentforskning, produktutveckling och försök;
  • Information du tillhandahåller när du besöker oss, till exempel information som du ger oss när du besöker våra kontor genom att skriva in dig eller när du registreras på övervakningskameror som är installerade på Wellas platser, och/eller​​​​​​​
  • Dina åsikter eller annan information,till exempel om du lämnar en recension om produkter som du har köpt från oss, ger information om produkter och/eller hårbehandlingsfrågor, och de varumärken och produkter du använder eller om du ger oss ditt CV när du undersöker vilka jobbmöjligheter du har hos oss.
 • Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker Wellas webbsidor, interagerar med Wellas Innehåll eller med oss digitalt kan vi samla in viss information automatiskt från din dator, surfplatta eller mobiltelefon (en ”enhet”) genom att använda automatiserad teknik som cookies. I vissa länder, däribland länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, definieras denna information som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Närmare bestämt kan den information som vi samlar in från dig automatiskt inkludera IP-adress, enhetstyp (dvs. märke och modell), unika produktidentifieringsnummer, webbläsartyp, tidzonsinställningar, geografisk belägenhet (t.ex. land eller stad) och annan teknisk information. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att justera inställningarna på din enhet.

Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med oss, inklusive besök till webbsidor och klickningar på länkar, hur du navigerar till och från Wellas webbsidor och Wellas Innehåll (såsom hur du bläddrar på Wellas webbsidor och Wellas Innehåll, vad du klickar på och hur lång tid du spenderar på varje sida), dina preferenser, de produkter och/eller tjänster som har visats eller som du sökt efter, felrapporter, nedladdningsfel och svarstider och alla telefonnummer eller sociala medier som används för att ringa eller kontakta våra kundtjänster eller konsumentfrågeteam.

Vissa av dessa uppgifter kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras närmare i avsnitt ”Använder Wella cookies och annan liknande teknik?” nedan.

 • Information som vi får från tredjepartskällor

Vid vissa tillfällen kan vi få information om dig från tredjepartskällor, men bara då vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt lagligen har tillåtelse eller erfordras att lämna ut dina personuppgifter till oss.

De typer av information som vi samlar in från tredje part omfattar följande:

 • Våra parters på sociala medier, till exempel om du ”loggar in” på Wellas webbsidor med hjälp av ett socialt nätverk (enligt definitionen i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av Wellas webbsidor?” i detta meddelande), använder de sociala funktionerna, t.ex. ”gillar” eller ”delar”, så kan det sociala nätverket förmedla informationen till oss, bland annat: användarnamn för tredjepartswebbplatsen, namn, e-postadress och plats som är knuten till användarkontot och all annan information som är tillåten enligt integritetspolicyn för den webbplatsen. Vi kan också dela information om dig till den sociala nätverksplatsen angående din inloggning. Mer information om tillgång till eller användning av sociala nätverk finns i avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av Wellas webbsidor?”.
 • Våra återförsäljare, distributörer och tredje parts varumärkespartners, till exempel när det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i tillämpliga fall där du särskilt har gett sitt samtycke, kan våra återförsäljare, distributörer och leverantörer av tredje part vidarebefordra information till oss, inklusive ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, kön, surfvanor, geografisk belägenhet och enhetsidentifierare, klicktrafik och annan cookiedata, demografisk information inklusive information om ditt utseende (inklusive hårfärg, håregenskaper och hårvårdsrutin) och information om produkter som köps i deras butiker (oavsett om detta sker i butiker eller online via egna webbplatser eller en särskild mikrowebbplats) och tjänster som efterfrågas på deras webbplatser och/eller applikationer.
 • Våra teknikpartners och marknadsundersökningsorganisationer, om det till exempel är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i tillämpliga fall där du särskilt har gett sitt samtycke, kan våra föredragna teknikpartners utbyta information med oss, inklusive om dina surfvanor, geografisk belägenhet och enhetsidentifierare.

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta meddelande, som omfattar följande:

 • För att förse dig med de produkter och tjänster som du (eller din arbetsgivare) efterfrågar, för att hantera vår relation till dig (eller din arbetsgivare) och fullgöra våra skyldigheter som uppstår genom relationen, inklusive interna redovisnings- och administrationsändamål, för att behandla betalning för inköp eller andra tjänster och för att skapa och hantera kontot.
 • För att verifiera din identitet kan vi till exempel använda ditt födelsedatum för att avgöra om du har uppnått den ålder som erfordras för att använda våra tjänster, eller din e-postadress för att avgöra om du redan har ett konto hos den relevanta Wella-webbsidan, eller din jobbtitel och arbetsgivare för att bekräfta att du har rätt att köpa produkter eller tjänster för deras räkning.
 • För att erbjuda en personanpassad tjänst, till exempel använder vi dina personuppgifter för att ge dig personanpassade rekommendationer för våra produkter som vi tror att du skulle gilla, anpassa Wellas innehåll för att bättre passa dina intressen eller, på din begäran och i förekommande fall, erbjuda personaliserade och kundanpassade produkter. Vi kommer också att använda dina personuppgifter på Wellas webbsidor för att tillhandahålla en smidig användarupplevelse.
 • För analytiska syften, till exempel kan vi analysera dina personuppgifter, inklusive din geografiska belägenhet, produkter och/eller tjänster som efterfrågas, ålder, tidszon, IP-adress och webbadress, mot vår bredare kundbas för interna affärsändamål, såsom produktionsstatistik och utveckling av marknadsföringsplaner, för att förbättra våra tjänster och produkter, Wellas webbsidor och Wellas Innehåll. Vi kan också samla in och identifiera dina personuppgifter för att skapa kundsegment och dela med våra licensinnehavare och partners.
 • För att ge dig marknadsföringskommunikation som du kan vara intresserad av, till exempel, om du väljer att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss, kan vi använda dina personuppgifter för att hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster, undersökningar, tillkännagivanden, kommande evenemang, utlottningar, pristävlingar och andra kampanjer och tävlingar via våra nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller andra meddelanden. Om du inte längre vill ta emot dessa marknadsföringskommunikationer beskrivs närmare hur man väljer att sluta ta emot dem i avsnittet ”Hur slutar jag få marknadsföringsmeddelanden?”.
 • För skräddarsydda annonser kan vi eller tredje part till exempel använda dina personuppgifter för att förse dig med skräddarsydda annonser på tredjeparts webbsidor, däribland sociala nätverk. Dessa annonser är antingen: (I) ”kontextuell” (vilket innebär att de visas eftersom du besöker en viss webbsida), eller ii) ”beteendestyrd annonsering” eller ”intressebaserad reklam” (dvs. där annonser visas för dig baserat på dina intressen som vi har hämtat information om från dina personuppgifter, inklusive demografiska, geografiska och intressebaserade uppgifter). Vi kan använda skräddarsydda annonser för att specifikt inkludera eller utesluta personer som har registrerat sig för våra produkter och tjänster för att se till att du får information om de produkter eller tjänster som är mest relevanta för dig. För att göra detta kan vi spåra din webbaktivitet över olika webbplatser, olika enheter och/eller olika applikationer. Vi kan koppla ihop din webbaktivitet på en enhet, till exempel din mobiltelefon, med din webbaktivitet på en annan enhet, till exempel din surfplatta, för att se till att våra annonser är skräddarsydda för dig. Om du inte längre vill se skräddarsydda annonser kan du eventuellt ändra dina cookie-inställningar (se avsnittet: ”Använder Wella cookies och annan liknande teknik?”). Dessutom tillåter vissa tredjeparts webbplatser att du upphör att se annonser från specifika annonsörer på den webbplatsen, så du bör också kontrollera dina inställningar på dessa webbplatser.
 • För icke-marknadsföringsmeddelanden, kan vi till exempel använda dina personuppgifter för att kommunicera viktig information till dig avseende ditt konto, de produkter eller tjänster som du (eller din arbetsgivare) har begärt eller köpt från oss eller annan kommunikation utöver marknadsföring. Detta inkluderar: (I) att skicka e-postmeddelanden till dig för att kontrollera din identitet när du registrerar dig, ii) att skicka e-postmeddelanden till dig när du begär återställning av lösenord och/eller användarnamn, iii) att meddela dig om att en viss tjänst tillfälligt har avbrutits för underhåll eller har upphört, iv) att meddela dig om att vi har uppdaterat detta meddelande eller våra användarvillkor; eller (v) att tillhandahålla information om eller uppdateringar av produkter eller tjänster som du har begärt eller köpt. Vi kommer aldrig att kontakta dig för att be om ditt lösenord. Var försiktig om du får meddelanden från någon som begär denna information.
 • För att tillhandahålla bästa service till våra kunder och konsumenter kan vi till exempel använda dina personuppgifter för att behandla och besvara dina frågor och/eller förfrågningar
 • För att optimera och hantera webbsidor kan vi till exempel använda dina personuppgifter som tillhandahållits till oss för att:
  • administrera Wellas webbsidor, Wellas innehåll och våra andra digitala erbjudanden, inklusive de tjänster och produkter som erbjuds via Wellas webbsidor;
  • garantera säkerheten i våra nätverk och för dina personuppgifter;
  • anpassa dina framtida besök till Wellas webbsidor och våra andra digitala erbjudanden som baseras på dina intressen för att säkerställa den mest användarvänliga navigeringsupplevelsen online;
  • förbättra Wellas webbsidor och våra andra digitala erbjudanden (även för att fastställa operativa problem, såsom sid- och programvarufel); och
  • tillhandahålla tjänster till våra partners såsom verktyg, analyser, uppgifter och insikter för att se hur deras webbplats eller mobila applikationer används.
 • För produktutveckling och affärsutvecklingsändamål. Vi använder till exempel information som vi samlar in från dig för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster.
 • För att förebygga och upptäcka bedrägerier och för att skydda och försvara Wellas, våra anställdas och våra affärspartners rättigheter och egendom.
 • Vid ansökan om anställning, till exempel om du kontaktar oss i fråga om jobbmöjligheter, använder vi dina personuppgifter för att överväga din ansökan för nuvarande och framtida jobbtillfällen och kontakta dig när det gäller jobbmöjligheter på Wella som du har uttryckt intresse för.

Vi måste uppfylla ett eller flera av de skäl som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning innan vi kan samla in och använda dina personuppgifter.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror i allmänhet på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang för vilket vi samlar in dem. Vi kommer dock normalt att förlita oss på följande skäl för att samla in och använda dina personuppgifter:

Vilka är de rättsliga grunderna?

Vilka är de?

Fullgörande av ett kontrakt

Det kan vara nödvändigt att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller för att ingå ett sådant avtal. Till exempel, där du har: I) begärt tjänster och/eller produkter från oss, behöver vi använda dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som du har begärt, eller ii) kontaktat oss när det gäller anställningsmöjligheter, är insamling och användning av dina personuppgifter nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig befattningsrollen, behandla ditt godtagande av erbjudandet och fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.

Fullgörande av våra rättsliga skyldigheter

Insamlingen och användningen av personuppgifterna kan vara nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Om du till exempel är en affärskund måste vi bearbeta dina personuppgifter för att kontrollera din identitet och utföra nödvändiga kontroller av tillbörlig aktsamhet.

Tillvaratagande av våra legitima intressen

När en sådan behandling inte åsidosätts av dina rättigheter får vi använda dina personuppgifter för att tillvarata våra legitima intressen, till exempel att bedriva Wellas webbsidor och våra andra digitala erbjudanden, att förbättra våra produkter och tjänster, Wellas webbsidor, Wellas Innehåll och våra andra digitala erbjudanden eller att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Vi kan ha andra legitima intressen, och i lämpliga fall kommer vi att tydligt informera dig vid den relevanta tidpunkten.

Samtycke

Under vissa begränsade omständigheter kan vi förlita oss på ditt samtycke till att samla in och använda dina personuppgifter. Vi kan till exempel förlita oss på samtycke: I) när du har kontaktat oss i fråga om anställningsmöjligheter och har gett oss känsliga personuppgifter, till exempel information om etniskt ursprung, sexuell läggning, religion, fysisk och psykisk hälsa, funktionshinder eller fackföreningstillhörighet, eller ii) när det gäller utskick av marknadsföring via e-post eller kommunikation från olika varumärken inom Wellas koncern.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke kommer detta att framgå tydligt för dig när vi begär dina personuppgifter. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom det förfarande som anges vid tidpunkten eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?” i detta meddelande.

Intressen av grundläggande betydelse

I vissa fall kan vi behöva använda din personuppgifter för att skydda dina intressen av grundläggande betydelse eller en annan persons intressen av grundläggande betydelse.

Du kanske inte alltid behöver lämna de personuppgifter som vi har begärt. Men om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter, kan du eventuellt inte använda en del av våra tjänster. All information som krävs är tydligt markerad som obligatorisk. Om du skulle föredra att vi inte samlar in vissa personuppgifter från dig ska du inte lämna ut någon sådan information till oss, eller avstå från att lämna ut denna information i tillämpliga fall.

Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller att ingå ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid den relevanta tidpunkten och ge dig råd om huruvida det är obligatoriskt eller inte (samt möjliga konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med avseende på våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) kommer dessa intressen i regel att vara de som anges i detta meddelande. Om detta förändras kommer vi att klargöra för dig vad dessa legitima intressen är vid den relevanta tidpunkten.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter ska du kontakta vår dataskyddsgrupp. Närmare uppgifter om hur du kan kontakta vår Dataskyddsgrupp finns i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?”.

När du besöker Wellas webbsidor, visar eller interagerar med Wellas innehåll eller på annat sätt kommunicerar med oss digitalt, kan Wella och våra partners placera små datafiler på din enhet, kallade ”cookies”, för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive att stödja marknadsföring som baseras på intressen. För att avstå från att få intressebaserade marknadsföringsmeddelanden går du in på optout.networkadvertising.org och DAA-verktyget för webbinställningar (för webbsidor) och DAA-verktyget för appinställningar (för mobila applikationer). För att lära dig mer om cookies och annan liknande teknik, inklusive hur du ska ändra dina inställningar för cookies kan du läsa vårt meddelande om cookies. Observera också att vi inte svarar på eller följer ”do not track” (a/k/a/dnt) -signaler eller liknande funktioner som överförs av webbläsare.

När du: I) loggar in på våra Wellas webbsidor genom sociala nätverk eller andra webbplatser, ii) besöker sociala nätverk genom Wellas webbsidor eller andra webbplatser, och/eller iii) postar innehåll på sociala nätverk eller andra webbplatser genom en av Wellas webbsidor, kan det sociala nätverket eller den andra webbplatsen använda cookies och liknande teknik för att samla in uppgifter om användarbeteende för sina egna syften. Denna användning av cookies stämmer överens med den tredje partens egen cookiepolicy, som vi inte har någon kontroll över.

Läs avsnittet ”Vad händer om jag besöker eller använder ett socialt nätverk eller ett offentligt forum genom en av Wellas webbsidor?” för ytterligare information.

Under de senaste 12 månaderna kan vi ha lämnat ut de kategorier av personuppgifter som anges i avsnittet ”Vilka upplysningar samlar Wella in om mig?” För följande kategorier av mottagare som anges nedan:

 • Inom Wellas koncern: Vi kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra enheter inom Wellas koncern, inklusive de enheter som förtecknas på vår webbsida, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig, för de ändamål som beskrivs i detta meddelande, eller som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter.
 • Med tredjepart för marknadsföringssyften: Vissa kampanjer och evenemang som drivs av tredje part och sponsras av Wella kan ge dig möjlighet att samtycka till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Wellas affärspartner, såsom Wellas licensgivare eller säljfrämjande samsponsorer. Om du har gett ditt samtycke får dina personuppgifter användas av en sådan tredje part för de syften som anges vid den tidpunkt då du påbörjar ditt deltagande i evenemanget och/eller registrerar dig för att ta emot annonsuppdateringarna.
 • Med våra tjänsteleverantörer: Wella anlitar tredjepartsleverantörer för att fullgöra funktioner på Wellas vägnar (t.ex. för att stödja leverans av våra produkter eller Wellas webbsidor). Detta omfattar men är inte begränsat till att utbyta information med följande typer av tjänsteleverantörer:
  • annonsleverantörer – inklusive företag som tillhandahåller: I) annonsutrymme för Wella, ii) tillhandahållande annonsrelaterade tjänster, inklusive byråer instruerade att utföra annonsköp för Wella, leverantörer av annonsutrymme (en digital marknadsplats för inköp och försäljning av annonsutrymme) och leverantörer av en plattform för annonsköp (programvara som används för att köpa annonser på ett automatiserat sätt), såsom DoubleClick från Google;
  • leverantörer av marknadsförings- och kundrelationshanteringssystem och informationshanteringsplattformar – som gör det möjligt för Wella att hantera dina personuppgifter på ett säkert och effektivt sätt,
  • dataanalysföretag – som ger insikter och hjälper oss att analysera trender med hjälp av de uppgifter som vi och de innehar.
  • kundstödspecialister – som tillhandahåller kundstödtjänster för Wellas produkter och tjänster.
  • uppfyllandeföretag – detta omfattar företag som samordnar e-postkampanjer, utlottningar, tävlingar eller säljfrämjande åtgärder för vår räkning.
  • tillämpningsutveckling och webbhotelltjänster – att göra det möjligt för Wellas webbsidor att finnas på Internet;
  • informationsteknik och därtill hörande infrastrukturleverantörer;
  • leverantörer av e-post;
  • kreditreferensbyråer – i syfte att bedöma din eller din arbetsgivares kreditpoäng om detta är i samband med att vi ingår ett avtal med dig eller den person som du arbetar för;
  • leverantörer av betalningsbehandling – som tillhandahåller säkra bearbetningstjänster, och
  • revisions- och professionella tjänsteleverantörer.
 • Som en del av en företagsöverlåtelse: får Wella lämna ut dina personuppgifter till en faktisk eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) relaterat till varje faktisk eller föreslagen avyttring, fusion, förvärv, samriskföretag, konkurs, upplösning, omorganisation eller andra liknande transaktioner eller förfaranden. Om Wella i samband med en företagsöverlåtelse säljer alla eller huvuddelen av sina tillgångar till en tredje part, kommer alla personuppgifter som innehas av oss att vara en av de överförda tillgångarna.
 • För att följa lagstiftning: Wella får lämna ut dina personuppgifter till alla behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, statliga organ, domstolar eller andra tredje parter där vi anser att ett utlämnande är nödvändigt i) enligt tillämplig lag eller förordning, ii) för att utöva, inrätta eller försvara våra rättsliga rättigheter eller iii) för att skydda dina vitala intressen eller andra personers vitala intressen.
 • Till någon annan person med ditt samtycke till utlämnandet av uppgifterna.

Beroende på var du bor och beroende på tillämplig dataskyddslagstiftning kan du också ha följande rättigheter:

 • Rätten att begära tillgång till personuppgifter som vi samlar in, använder, offentliggör och säljer, vilket gör det möjligt för dig att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och få tillgång till sådana personuppgifter. Observera att om du är bosatt i Kalifornien har du enligt Kaliforniens lagstiftning rätt att begära att vi lämnar ut viss information om vår insamling, användning och försäljning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive de specifika uppgifter vi samlat in. Du har rätt att göra en begäran kostnadsfritt två gånger under en tolvmånadersperiod.
 • Rätt att ändra och/eller korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
 • Rätten att hindra eller undvika att dina personuppgifter behandlas;
 • Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att frånsäga dig försäljning av din personuppgifter.
 • Rätten att invända mot vår behandling av personuppgifter (inbegripet all behandling för direkta marknadsföringsändamål). Mer information om hur man slutar att ta emot direktmarknadsföring återfinns i det avsnitt som markeras, ”Hur slutar jag få marknadsföringsmeddelanden?”;
 • Rätten att begära överföring av personuppgifterna.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke, i förekommande fall. Att dra tillbaka ditt samtycke påverkar inte lagligheten av någon behandling som vi har utfört innan du drar tillbaka ditt samtycke, och inte heller påverkar detta behandlingen av dina personuppgifter som utförs i samband med andra lagliga grunder än samtycke, och

Enligt Kaliforniens civilrättslag, California Civil Code, paragraf 1798.83, kan du som är bosatt i Kalifornien begära från oss och en gång om året, kostnadsfritt, få information om vårt utlämnande (i förekommande fall) av dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret.

Om du utövar någon av de dataskyddsrättigheter som anges i detta avsnitt kommer vi inte att utöva diskriminering gentemot dig, och vi kommer inte att neka dig varor eller tjänster, betala ett annat pris eller erbjuda dig en lägre kvalitet på varor eller tjänster

Vi tillämpar strikta regler om att inte hyra eller sälja dina personuppgifter. Vi kan bekräfta att vi inte har sålt några personuppgifter tillhörande någon som är bosatt i Kalifornien till tredje part under de senaste 12 månaderna.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av någon av de metoder som anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?” i detta meddelande. Vi bemöter alla krav som vi får från enskilda som vill utöva sina rättigheter att skydda personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att kontrollera din identitet och så att vi kan hitta dina personuppgifter i våra system kan vi kräva att du ger oss en kopia av antingen ditt pass eller körkort när du begär det. Under vissa omständigheter kan vi kräva ytterligare dokumentation för att kontrollera din identitet, såsom en faktura för en allmännyttig tjänst, för att bekräfta bevis på adress och/eller ett kundreferensnummer för det köp och/eller den produkt som du använde.

Du kan själv utöva dessa rättigheter eller utse ett ombud (såsom en advokat) för att göra en begäran för din räkning genom att utföra en fullmakt från notarius publicus för att göra det möjligt för den personen att handla för din räkning.

Om du har några frågor eller farhågor om hur vi använder dina personuppgifter ska du inte tveka att berätta detta för oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en berörd tillsynsmyndighet.

Vi kommer bara att sända dig marknadsföringskommunikation om du har godtagit detta, eller om vi på annat sätt tillåts göra så enligt lag. Du kan när som helst besluta att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss. Du gör detta genom att klicka på den relevanta länken ”avsluta prenumerationen” i det e-postmeddelande du mottagit, eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?” i detta meddelande. Även om vi följer din begäran om att sluta ta emot marknadskommunikation bör du observera att vi fortsätter skicka dig tjänsterelaterade meddelanden, till exempel e-postmeddelanden som bekräftar inköp via Wellas webbsidor och bevara dina personuppgifter för registerföringsändamål.

Vi kommer att spara dina personuppgifter när vi har ett pågående legitimt affärssyfte att göra det (till exempel för att ge dig åtkomst till Wellas webbsidor eller andra digitala erbjudanden, för att förse dig med en produkt som du har köpt eller för att uppfylla tillämpliga rättsliga, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav).

När vi inte har något pågående legitimt affärssyfte att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen radera eller anonymisera uppgifterna eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och avskilja dem från all vidare behandling tills det är möjligt att radera dem.

För att tillhandahålla våra tjänster kan vi som internationell enhet behöva överföra och behandla personuppgifter internationellt (även till destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien), i synnerhet inom Wellas koncern och till de jurisdiktioner där dessa enheter är baserade som anges på vår webbsida. Det betyder att när vi behandlar dina personuppgifter kan vi behandla dem i något av dessa länder.

Till följd av detta kan dina personuppgifter överföras till och/eller behandlas i länder som inte kan garantera samma skyddsnivå för personuppgifter som det land där du bor. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att se till att personuppgifterna förblir skyddade i enlighet med detta meddelande. Detta omfattar att Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag tillämpas, som kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

Ytterligare information kan erhållas på begäran: Kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i avsnittet ”Hur kontaktar jag Wella?” Vi har också genomfört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partner, och ytterligare detaljer kan tillhandahållas på begäran.

Vi har förståelse för att det är viktigt för dig hur dina personuppgifter används och/eller delas med andra, och vi värdesätter din tillit och strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. För att garantera säkerheten för dina personuppgifter kommunicerar vi våra riktlinjer för sekretess och säkerhet till alla Wella-anställda och upprätthåller integritetsskydd inom vårt företag.

De åtgärder som vi använder för att skydda dina personuppgifter är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig med avseende på hanteringsrisken för dina personuppgifter. Var dock medveten om att ingen elektronisk överföring av information kan vara helt säker. Vi kan inte garantera att de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda personuppgifter aldrig kan övervinnas eller brister i säkerhet eller att dessa åtgärder alltid är tillräckliga eller effektiva.

Såsom beskrivs ovan kan Wellas webbsidor innehålla länkar till och från andra webbplatser och tjänster från tredje part (kollektivt kallade ”Tredjeparts webbsidor”) som inte styrs och drivs av oss.

Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet, policyer eller åtgärderna från dessa tredje parter. Din användning av tredjeparts webbsidor sker på egen risk och vi godtar inte något ansvar eller några förpliktelser avseende integritetsskyddsmetoderna hos dessa Tredjeparts webbsidor. Vi uppmanar dig att läsa integritetsskyddspolicyerna och villkoren för användning för alla tredjeparts webbsidor som du klickar dig till via en länk på Wellas webbsidor.

Wellas webbsidor kan underlätta enkel åtkomst till vissa sociala nätverk som finns på tredjeparts webbsidor eller andra webbplatser eller tjänster med användargenererat innehåll, t.ex. Facebook, Instagram och Twitter (”sociala nätverk”). Du inser att vi inte kontrollerar sådana tjänster och inte är ansvariga för hur de hanterar sin verksamhet. Var god se över de sociala nätverkens integritetsskyddspolicyer om du vill ha mer information om hur de samlar in, använder och delar dina data, dina integritetsrättigheter och hur du kan ändra dina sekretessinställningar.

Wellas webbsidor kan göra det möjligt för dig att

 • Tillgång till sociala nätverk: Detta kan inbegripa: tillgång till webbplatser såsom Instagram-konto för ett av Wellas varumärken, eller aktivering av tredjeparts webbsidor när du gör en ”kommentar”, ”delar” eller ”gillar” något på Wellas webbsidor på en tredje parts sociala nätverk. I varje fall kommer en sådan tredje parts integritetsskyddspolicy att tillämpas avseende din interaktion med den webbplatsen eller tjänsten;
 • Posta innehåll på sociala nätverk: recensioner, diskussionsforum, anslagstavlor, fotografier och andra offentliga funktioner (”Offentliga forum”). Vi begränsar inte spridningen av personuppgifter som du frivilligt lämnar ut på dessa offentliga forum, så var medveten om att all information som du lämnar ut kan samlas in och användas av Wella och andra. Därför uppmuntrar vi dig att avstå från att lämna ut eller dela personuppgifter om dig själv i de offentliga forumen. Wella kan inte hindra tredje part från att använda sådan information på ett sätt som strider mot detta meddelande eller tillämplig lagstiftning;
 • Ta emot vissa cookies från Wellas webbsidor (till exempel ”Facebook Pixels”). Dessa typer av cookies hjälper oss att förstå din aktivitet, inklusive Wellas innehåll som du ser, oavsett om du har ett konto för sociala nätverk eller inte och om du är inloggad på det kontot. Den här informationen hjälper oss att visa dig Wella-innehåll du kan vara intresserad av på sociala nätverk och mäta effektiviteten av Wellas innehåll.
 • Logga in på Wellas webbsida med hjälp av ett socialt nätverk: Till exempel för en harmoniserad användarerfarenhet. Om du loggar in genom att använda ett socialt nätverk eller annat tredjepartskonto kan vi eventuellt få tillgång till information som du har gett tillstånd till det sociala nätverket att dela. Login-funktionen kan också överföra information till det sociala nätverket eller till tredje part, såsom användarnamn eller alias på sociala medier, för att verifiera din identitet. Det sociala nätverket eller tredje part kan också automatiskt samla in information som IP-adress, information om din webbläsare och enhet och adressen till Wellas webbsidor. Login-funktionen kan också placera och läsa cookies från den tredje part som kan innehålla en unik identifikationskod som det sociala nätverket eller annan tredje part tilldelar dig. Funktionaliteten hos och din användning av inloggningen styrs av integritetspolicyn och villkoren på det sociala nätverket.

Vi kan också använda alla personuppgifter som du ger oss på våra webbsidor, appar och/eller enheter (t.ex. ditt namn, e-postadress, kön och telefonnummer) för att identifiera dig på sociala nätverk för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig. Även om de sociala nätverken gör detta kommer de inte att dela med sig av dina personuppgifter till andra parter och kommer att radera uppgifterna omedelbart efter det att matchningsprocessen är klar.

Vår användning av dina personuppgifter relaterat till de sociala nätverken kommer att ske i enlighet med vad som anges i detta meddelande eller på annat sätt som meddelats dig. Observera att Tredjeparts webbsidor (inklusive sociala nätverk) kan stå under en tredje parts kontroll, och vi uppmanar dig att bekanta dig med varje Tredjeparts webbsidors integritetsskyddspolicy och användarvillkor.

Wella och dess rekommenderade tjänsteleverantörer eller affärspartners kan erbjuda utlottningar, tävlingar, säljfrämjande åtgärder och undersökningar (enskilt kallade en ”Kampanj”) genom en av Wellas webbsidor.

Om vi gör detta kommer vi att använda dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande, eller enligt vad som annars meddelats dig. I vissa fall kan dock en tredje parts integritetsskyddspolicy tillämpas på alla personuppgifter som du tillhandahåller i samband med sådan kampanj. Innan du deltar i en kampanj uppmanar vi dig att kontrollera vem som sköter marknadsföringen i fråga och vilka villkor, bestämmelser, riktlinjer och regler som gäller för den.

För att få veta mer om de villkor som gäller för kampanjer som hanteras av Wella kan du läsa våra villkor för kampanjer.

Du måste vara 13 år eller äldre för att använda Wellas webbsidor och våra andra digitala erbjudanden.

Vi tar din integritet på största allvar, och vi förstår vikten av att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att skydda integriteten och säkerheten hos barn som använder Wellas produkter och tjänster. Vi begär inte, och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är 13 år eller yngre. Om vi är medvetna om att vi har fått sådan information eller information som strider mot vår policy kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att hitta och ta bort denna information från våra register.

Särskilda bestämmelser gäller för salongsägare som använder våra Wellas webbsidor och våra andra digitala erbjudanden – dessa beskrivs nedan.

Varje gång du lämnar information om en ”ny kund”, ”anställd” eller andra personuppgifter ska du se till att den berörda personen: (I) är över 13 år, ii) är medveten om att du kommer att dela deras personuppgifter med oss och vår behandling i enlighet med detta meddelande, och iii) har, i tillämpliga fall, samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och våra närstående företag.

Du kan bara dela dessa uppgifter med oss när du använder en av Wellas webbsidor och/eller våra andra digitala erbjudanden, om du har gjort dessa personer medvetna om vårt meddelande och hur vi kommer att använda deras personuppgifter. Om vi får kännedom om att du har lämnat ut personuppgifter på en av Wellas webbsidor och/eller något av våra andra digitala erbjudanden utan tillstånd kommer vi att ta bort informationen från våra register.

Inom Wella har vi kontor, lagerlokaler, fabriker, salonger och butiker (”Wellas platser”) i många länder. Om du besöker en av Wellas platser samlar vi in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Besöksinformation: Av hälso- och säkerhetsskäl upprätthåller vi ett register över besökare till Wellas platser, inklusive ditt förnamn och efternamn, dina kontaktuppgifter, inklusive mobilnummer, din arbetsgivare och registreringsnumret för ditt fordon. Vi ber alla våra besökare att skriva in sig och ut sig i receptionen och kan be våra besökare att visa någon form av identifikation som endast används för kontrolländamål och inte kommer att registreras. 
 • Övervakningskameror: Övervakningskameror finns installerade vid ingångarna, utgångarna och på andra strategiska platser på Wellas platser. Detta är en del av Wellas åtagande att garantera en säker och trygg miljö för våra anställda och besökare. Vi kan också använda övervakningsvideon för att förebygga och utreda brott. Videobilderna kan spelas in och betraktas av godkända individer. De lagrade övervakningsfilmerna sparas i högst 90 dagar. Vi kan spara dem längre om vi har ett legitimt skäl att göra det, till exempel när ett brott utreds av polisen eller brottsbekämpande organ. 

Övervakningskameror utanför några av Wellas platser och i vissa offentliga områden, till exempel receptionsutrymmen, kanske inte underhålls av oss och kontrolleras av den berörda fastighetsägaren. Läs deras integritetsmeddelanden för mer information. 

 • Gäst-wifi: Vi har gäst-wifi tillgängligt på många av Wellas platser som kan användas av besökare. Där gäst-wifi finns tillgängligt kommer vi att ge dig ett användarnamn och ett lösenord för att logga in. Vi registrerar enhetsadressen och ger dig automatiskt en IP-adress medan du är på plats. Vi loggar också din trafikinformation inklusive de platser du besöker, varaktighet och datum för skickats/mottagits. När du ansluter dig till vår gäst-wifi ber vi dig att godkänna Wellas användarvillkor för att ansvarsfull användning och inte besöka olämpliga webbplatser. Syftet med behandlingen av denna information är att ge dig tillgång till internet när du besöker Wellas platser. Vi behandlar dessa personuppgifter när det är nödvändigt för vårt legitima intresse. 
 • System för tillträdeskontroll: Som besökare eller entreprenör kan vi ge dig ett ID-kort för tillträde till Wella platser. Om vi utfärdar ett ID-kort samlar vi in uppgifter såsom ditt förnamn, din adress, dina kontaktuppgifter och ett foto. Vi samlar in dessa personuppgifter för att registrera och kontrollera tillträdet till och från vårt kontor och för säkerhetsändamål. 
 • Olyckor och tillbud: Wella samlar in personuppgifter från alla som skadats eller lider av dålig hälsa när de besöker en av Wellas platser. Vi kan samla in uppgifter såsom namn, adress, ålder, anhöriga och detaljer om händelsen, inklusive all relevant medicinsk historia. Vi samlar in dessa uppgifter eftersom vi har en rättslig skyldighet att dokumentera incidenter/olyckor på arbetsplatsen och rapportera vissa typer av olyckor, skador och farliga händelser som härrör från arbetsaktiviteter till den behöriga verkställande myndigheten. Vi använder de personuppgifter som samlats in för att undersöka och förbättra våra rutiner för hälsa och säkerhet och för att stödja alla rättsliga anspråk som uppstår till följd av incidenten. 

Vi kan uppdatera eller ändra detta meddelande från tid till för att bemöta förändringar relaterade till rättslig, teknisk eller affärsmässig utveckling. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till eventuella väsentliga ändringar av meddelandet om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Datumet för den senaste versionen av detta meddelande visas längst upp på sidan.

När vi uppdaterar vårt meddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig om detta, beroende på hur stora förändringar vi gör. Vi kommer till exempel att underrätta dig om eventuella ändringar av detta meddelande genom att publicera ett nytt meddelande och uppdatera datumet för ”senast ändrad” överst på denna sida eller genom att skicka det nya meddelandet till dig via e-post, där så är lämpligt.

Om du har några frågor om våra integritetsskyddsmetoder, hur vi hanterar dina personuppgifter och/eller om du vill lämna in en begäran om personlig sekretess kan du kontakta vår dataskyddsgrupp.

Genom att skicka din fråga via kontaktformuläret, som återfinns via länken på Wellas webbplats – wellacompany.com/consumer-affairs.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta meddelande.