Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum poslední změny: 20. říjen 2022

Úvod

Vaše soukromí je pro společnost Wella International Operations Switzerland S.à.r.l. a její přidružené nebo dceřiné společnosti (dále jako „společnost Wella“, „nás“, „naše“) důležité a máme závazek chránit vaše osobní údaje. Pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jako „Oznámení“ označují osobní údaje jakékoli informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci konkrétní osoby, jak je definováno v příslušné legislativě o ochraně osobních údajů. Toto Oznámení souvisí s naším používáním vašich osobních údajů v následujících případech:

 • Když se s námi spojíte prostřednictvím sociálních sítí nebo reklam a obsahu na webech třetích stran (souhrnně dále jako „Obsah Wella“);
 • Když používáte naše:
  • Weby, mikroweby nebo mobilní aplikace;
  • Služby poskytované prostřednictvím hlasem ovládaných zařízení a/nebo nových technologií, jako je virtuální realita a rozšířená realita;
  Když si zobrazíte toto oznámení (souhrnně dále jako „Weby Wella“);
 • Když navštěvujete naše kanceláře, pracoviště, salonky nebo prodejny („Lokality Wella“);
 • Když nakupujete produkty nebo služby přímo od společnosti Wella, včetně Webů Wella a Lokalit Wella;
 • Když se s nám spojíte jinak, například kontaktováním oddělení služeb zákazníkům nebo záležitostí pro spotřebitele, návštěvou vzdělávací akce, veletrhu nebo jiné akce Wella.

Toto Oznámení vysvětluje, kdo jsme, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je používáme (včetně toho, s kým je sdílíme), naše používání souborů cookie a vaše práva a volby ohledně vašich osobních údajů. Pokud v tomto oznámení není definováno jinak, pojmy psané velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v našich Podmínkách použití.

Příslušný právní subjekt Wella zodpovídající za vaše osobní údaje bude právní subjekt Wella, který shromáždil vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci naší skupiny a ostatní právní subjekty mohou tyto údaje rovněž používat v souladu s tímto Oznámením.

Wella je domovem kultovních globálních a regionálních značek. Více informací o našich přidružených značkách najdete zde (dále jako „Značky Wella“). V některých případech toto Oznámení nebude platit pro konkrétní Značku Wella a na příslušném Webu Wella bude uvedeno oznámení o ochraně osobních údajů pro tuto konkrétní značku. Pokud budete chtít získat více informací o tom, jak tato konkrétní značka Wella používá vaše osobní údaje, projděte si příslušné oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud máte nějaké otázky nebo pochybnosti týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí informací uvedených v části „Jak mám kontaktovat společnost Wella?“ tohoto Oznámení.

Rychlé odkazy

Wella je přední světová společnost, která nabízí výrobky ke zkrášlování, sestávající ze vzájemně provázané skupiny kultovních značek jako Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin a ghd. Společnost Wella a její značky s 6 000 zaměstnanci po celém světě, působností ve více než 100 zemích a odhadovanou hodnotou více než 4,3 miliardy USD mají poslání umožnit uživatelům svých značek dobře vypadat, dobře se cítit a projevovat své skutečné já. Ve společnosti Wella víme, že krása není povrchní záležitostí. Máme závazek využít rozsah našich odpovědností vytvářet pozitivní změnu a přinášet vzrušující kapitolu zkrášlovacího průmyslu.

Osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, spadají zhruba do následujících kategorií:

 • Informace, které poskytnete přímo
  Když se spojíte se společností Wella, a to buď online nebo osobně, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě něco sdělili. Můžeme vás například požádat o vaše osobní údaje, abyste si u nás mohli zaregistrovat účet, přihlásit se k odběru našich zpravodajů nebo informací o našich produktech či akcí, případně abyste nám mohli zasílat dotazy. Své osobní údaje nám můžete poskytnout také jinými způsoby, například když nás kontaktujete ohledně zaměstnaneckých příležitostí, nákupu produktů nebo požadování vzorků zdarma, komunikujete s námi prostřednictvím sociálních sítí, týmů pro záležitosti spotřebitelů nebo služeb zákazníkům, prostřednictvím zapojení do věrnostních programů nebo programů odměn, prostřednictvím účasti na našich promoakcích nebo interakce s námi na veletrzích nebo jiných předváděcích akcích. Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody, proč jste o ně požádáni, vám budou sděleny v okamžiku, když vás požádáme o jejich poskytnutí; můžeme však shromažďovat následující typy údajů:
  • ​​​​​​​Identifikační a demografické údaje, jako je například vaše jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, zaměstnavatel, pracovní pozice nebo oddělení, datum narození, pohlaví, země trvalého bydliště, životní styl / zájmy, vzhled, styl, přihlašovací jméno, heslo, odpovědi na bezpečnostní otázky;
  • Informace o transakci, například podrobnosti týkající se vašich transakcí s námi, včetně informací o nákupech, které jste (vy nebo váš zaměstnavatel) realizovali k datu a času uskutečnění nákupu;
  • Informace související s výkonem smlouvy, například právo na informace o práci, informace získané z doporučujících agentur nebo jiné kontroly profesní historie, které jsou od nás požadovány pro účely výkonu smlouvy, kterou máme s vámi nebo vaším zaměstnavatelem;
  • Obrázky a fotografie, například pokud odešlete obrázek do soutěže, na Weby Wella nebo v rámci sociálních sítí a označíte společnost Wella nebo značku Wella nebo když se se společností Wella spojíte prostřednictvím technologií, jako je rozšířená realita, skenování obličeje nebo jiné nástroje;
  • Informace o zdravotním stavu, s vaším výslovným souhlasem, například informace související s používáním produktu a zdravotní anamnézou (například srdeční frekvence, stav vlasové pokožky a další prvky, které mohou být poskytovány v rámci dobrovolného výzkumu mezi spotřebiteli, vývoje produktů a klinických hodnocení;
  • Informace, které nám poskytnete, když nás navštívíte, například informace, které nám poskytnete, když navštívíte naše kanceláře nebo je vaše nahrávka na CCTV instalované v Lokalitě Wella a/nebo​​​​​​​
  • Vaše názory nebo jiné informace, například, když si prohlížíte produkty, které jste u nás zakoupili, poskytujete informace o pochybnostech ohledně produktů a/nebo přípravků pro péči o vlasy a značkách a produktech, které používáte, nebo nám zašlete svůj životopis, když se zajímáte o zaměstnání u nás.
 • Informace, které shromažďujeme automaticky

Když navštívíte Weby Wella, pracujete s Obsahem Wella nebo se s námi spojíte s využitím digitálních prostředků, můžeme automaticky shromažďovat určité informace z vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu („Zařízení“) s využitím automatizovaných technologií, jako jsou soubory cookie. V některých zemích, včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru, jsou tyto informace v rámci příslušné legislativy o ochraně údajů osobní údaje.

Konkrétně mohou informace, které od vás automaticky shromažďujeme, zahrnovat vaši IP adresu, typ Zařízení (například značku a model), jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, nastavení časového pásma, rozsáhlé informace o poloze (například na úrovni země nebo města) a další technické údaje. Své preference můžete kdykoli změnit úpravou nastavení na vašem Zařízení.

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak vaše Zařízení s námi interaguje, včetně stránek, na které jste přešli, a odkazů, na které jste klikli, způsobu, jakým jste přešli na Weby Wella a k Obsahu Wella a mimo ně (například způsoby procházení Webů Wella a Obsahu Wella, na které části jste klikli a kolik času jste strávili na jednotlivých stránkách), vašich preferencích, produktech nebo službách, které jste prohlíželi nebo prohledávali, zhroucení počítače, chybách stahování a dobách odezvy a jakýchkoli telefonních čísel nebo nakládání se sociálními sítěmi používanými k volání nebo kontaktování našich týmů pro služby zákazníkům nebo záležitosti spotřebitelů.

Některé tyto informace mohou být shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií sledování, jak je dále vysvětleno v části „Používá společnost Wella soubory cookie a jiné podobné technologie?“ dále.

 • Informace, které získáme z webů třetí strany

Čas od času o vás můžeme získat informace z nezávislých zdrojů třetích stran, ale pouze v případě, že jsme ověřili, že tyto třetí strany mají váš souhlas nebo mají jinak ze zákona povoleno nebo se od nich požaduje zpřístupnění vašich osobních údajů.

K typům údajů, které shromažďujeme od třetích stran, patří:

 • Naši partneři v oblasti sociálních sítí, například pokud se „zaregistrujete“ na našich Webech Wella pomocí některého webu sociální sítě (jak je definováno v části „Co když přejdu na sociální síť nebo veřejné fórum prostřednictvím webu Wella nebo takovou síť či fórum používám?“ tohoto Oznámení), používáte sociální plug-iny, jako je „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, jejichž prostřednictvím nám weby sociálních sítí mohou předat informace včetně následujících: ID uživatele tohoto webu třetí strany, jméno, e-mailová adresa a místo spojené s ID uživatele a jakýchkoli dalších informací, které jsou povoleny zásadami ochrany osobních údajů daného webu. S tímto webem sociální sítě můžeme také sdílet informace, které se týkají vašeho přihlašování. Více informací o přístupu na web sociální sítě nebo jeho používání získáte v části „Co když přejdu na sociální síť nebo veřejné fórum prostřednictvím webu Wella nebo takovou síť či fórum používám?“.
 • Naši prodejci, distributoři a nezávislí partneři v oblasti značky nám mohou tam, kde to dovoluje místní legislativa o ochraně osobních údajů a v příslušných případech s vaším souhlasem, předávat informace, včetně vašeho jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla, pohlaví, vzorců procházení, zeměpisné polohy a identifikátorů zařízení, klikání a ostatních údajů o souborech cookie, demografických údajů, včetně informací o vašem vzhledu (včetně barvy vlasů, vlastností vlasů a péče o vlasy) a informací souvisejících s produkty zakoupenými v jejich prodejnách (ať už v módních obchodech nebo online prostřednictvím jejich vlastního webu nebo vyhrazeného mikrowebu) a službami požadovanými prostřednictvím jejich webů nebo aplikací.
 • Například naši technologičtí partneři a organizace pro průzkum trhu s námi mohou tam, kde to umožňuje místní legislativa o ochraně osobních údajů a v příslušných případech s vaším souhlasem naši preferovaní technologičtí partneři, sdílet informace, včetně vašich vzorců procházení, zeměpisné lokality a identifikátorů zařízení.

Vaše osobní údaje budeme používat pro účely uvedené v tomto Oznámení, které budou zahrnovat:

 • Poskytování informací o produktech a službách, které jste (vy nebo váš zaměstnavatel) požadovali, správa našeho vztahu s vámi (nebo vaším zaměstnavatelem) a plnění našich povinností vyplývajících z našeho vztahu, včetně interních účetních a administrativních účelů, zpracování plateb pro účely nákupů nebo jiných služeb a vytvoření a správu účtu.
 • Ověření vaší identity, můžeme například používat vaše datum narození k určení, zda jste dostatečně věkově způsobilí používat naše služby, nebo vaší e-mailové adresy s cílem určit, zda již máte účet na příslušném Webu Wella, nebo vaší pracovní pozice a zaměstnavatele pro potvrzení, zda máte oprávnění nakupovat produkty nebo služby jejich jménem.
 • Poskytování personalizované služby, například používáme vaše údaje k tomu, abychom vám poskytovali přizpůsobená doporučení našich produktů, které by se vám mohly líbit, přizpůsobení Obsahu Wella tak, aby lépe vyhovoval vašim zájmům, nebo na vaši žádost a tam, kde to je možné, nabídka personalizovaných a přizpůsobených produktů. Vaše osobní údaje budeme také používat na všech Webech Wella k tomu, abychom vám mohli zajistit příjemné uživatelské prostředí.
 • Pro účely analýz můžeme například analyzovat vaše údaje včetně informací o poloze, požadovaných produktech nebo službách, věku, časovém pásmu, IP adrese a navštívené adrese URL, na základě naší rozsáhlejší zákaznické báze pro interní obchodní účely, jako je generování statistik a rozvoj marketingových plánů až po zlepšování našich služeb a produktů, Webů Wella a Obsahu Wella. Vaše údaje také můžeme agregovat a deidentifikovat pro účely vytvoření zákaznických segmentů a jejich sdílení s našimi poskytovateli licencí a partnery.
 • Poskytování marketingové komunikace, která by vás mohla zajímat, například pokud si přejete od nás dostávat marketingovou komunikaci, můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vás průběžně informovali o našich nejnovějších produktech, službách, průzkumech, oznámeních, nadcházejících akcích, loteriích a dalších promoakcích a soutěžích prostřednictvím našich zpravodajů, e-mailů a další komunikace. Pokud si nadále nepřejete tuto marketingovou komunikaci získávat, najdete podrobnosti o tom, jak její zasílání zrušit, v části „Jak mám ukončit zasílání marketingové komunikace?“.
 • Například v případě na míru šité reklamy můžeme samostatně nebo společně s dodavateli třetí strany používat vaše údaje k tomu, abychom vám poskytovali na míru šitou reklamu na webech třetí strany, včetně webů sociálních sítí. Tyto reklamy jsou buď: (i) „kontextové“ (v tom smyslu, že jsou prezentovány na webové stránce, kterou prohlížíte), nebo (ii) „behaviorální reklamy“ či „reklamy na základě zájmů“ (tj. tam, kde se vám reklamy zobrazují na základě vašich zájmů, které jsme vyvodili z vašich informací, včetně demografických, zeměpisných a na zájmech založených údajů). Můžeme používat na míru šitou reklamu, která bude konkrétně zahrnovat nebo vylučovat osoby, které mají zaregistrovaný odběr našich produktů a služeb s cílem ověřit, že získáte informace o produktech nebo službách, které jsou pro vás nejrelevantnější. Proto můžeme sledovat vaše aktivity při procházení různých webů, různých Zařízení nebo různých aplikací. Můžeme sledovat vaši aktivitu při procházení na jednom Zařízení, jako je váš mobilní telefon, společně s aktivitou na jiném zařízení, jako je tablet, abychom zajistili, že je naše reklama cílená právě na vás. Pokud si cílenou reklamu nepřejete dále dostávat, můžete doplnit své preference ohledně souborů cookie (viz část „Používá společnost Wella soubory cookie a jiné podobné technologie?“). Některé weby třetích stran navíc umožňují ukončení sledování reklam od konkrétních inzerentů, takže byste měli také zkontrolovat své preference na těchto webech.
 • Například v případě jiné než marketingové komunikace můžeme používat vaše osobní údaje k tomu, abychom vám sdělovali důležité informace související s vaším účtem, produkty nebo službami, které jste (vy nebo váš zaměstnavatel) od nás požadovali nebo zakoupili, nebo jinou komunikaci nesouvisející s marketingem. Patří sem: (i) zasílání e-mailů pro účely ověření vaší identity při registraci; (ii) zasílání e-mailů, když požadujete resetování hesla a/nebo uživatelského jména; (iii) zaslání upozornění s cílem informovat vás, že určitá služba byla pozastavena pro účely údržby nebo ukončena; (iv) zaslání oznámení s cílem upozornit vás, že jsme aktualizovali toto Oznámení nebo naše Podmínky použití; nebo (v) poskytnutí podrobností o produktech nebo aktualizace jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste požadovali nebo zakoupili. Nikdy vás nebudeme kontaktovat, abychom se vás zeptali na vaše heslo. Buďte prosím opatrní, pokud obdržíte jakoukoli komunikaci, kde jsou od vás tyto informace požadovány.
 • Abychom mohli například našim zákazníkům a spotřebitelům poskytovat nejlepší možné služby, můžeme používat vaše osobní údaje ke zpracování a reagování na vaše otázky nebo snahu o získání informací
 • Například pro účely optimalizace a správu webu můžeme používat vaše osobní údaje, které nám poskytnete, pro následující účely:
  • správa Webů Wella, Obsahu Wella a našich ostatních digitálních nabídek, včetně služeb a produktů nabízených prostřednictvím těchto Webů Wella;
  • zajištění bezpečnosti našich sítí a informací;
  • přizpůsobení vašich budoucích návštěv Webů Wella a našich ostatních digitálních nabídek na základě vašich zájmů pro zajištění nejpříjemnější online navigace pro uživatele;
  • vylepšování Webů Wella a našich ostatních digitálních nabídek (včetně opravy provozních problémů, jako jsou zhroucení stránek a softwarové chyby);
  • poskytování služeb našim partnerům, jako jsou nástroje, analýzy, data a postřehy k zjištění, jak se jejich weby a mobilní aplikace používají.
 • Například pro účely vývoje produktů a vývoje obchodování budeme používat informace, které od vás shromáždíme pro účely vylepšování a vývoje nových produktů a služeb.
 • Pro účely prevence a detekce podvodů a ochrany a obrany práv a majetku společnosti Wella, našich zaměstnanců a obchodních partnerů.
 • Pro účely žádosti o zaměstnání, například pokud nás kontaktujete v souvislosti s vaším potenciálním zaměstnáním, budeme používat vaše osobní údaje k tomu, abychom s vámi počítali na stávající a budoucí zaměstnanecké příležitosti a kontaktovali vás ohledně zaměstnaneckých příležitostí ve společnosti Wella, o něž jste projevili zájem.

Požaduje se, abychom splnili jeden nebo více důvodů daných příslušnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů předtím, než můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a používat.

Obecně platí, že náš výše popsaný právní základ shromažďování a používání osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajů a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme. Budeme však běžně spoléhat na následující důvody shromažďování a používání vašich osobních údajů:

Jaký je právní základ?

O co se jedná?

Výkon smlouvy

Používání vašich údajů pro nás může být nezbytné pro účely výkonu našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo s ohledem na uzavření takové smlouvy. Například tam, kde jste: (i) od nás požadovali služby a/nebo produkty, budeme muset vaše údaje používat k poskytování těchto služeb a/nebo produktů, které jste požadovali nebo (ii) nás oslovili v souvislosti se zaměstnaneckými příležitostmi, je shromažďování a používání vašich osobních údajů nezbytné, abychom vám mohli nabídnout pracovní pozici, zpracovat vaše přijetí nabídky, pomoci vám se zapracováním jako zaměstnance a splnili naše povinnosti jako zaměstnavatele.

Vyhovění našim právním povinnostem

Shromažďování a používání vašich osobních údajů může být nezbytné, abychom mohli plnit naše právní povinnosti. Pokud jste například obchodní zákazník, musíme zpracovávat vaše údaje pro účely ověření vaší identity a provedení nezbytných kontrol v rámci náležité péče.

Uskutečnění našich legitimních zájmů

Tam, kde takové zpracování není převáženo vašimi právy, máme oprávnění používat vaše osobní údaje, abychom mohli uskutečnit naše legitimní zájmy, například provozovat Weby Wella a ostatní naše digitální nabídky, zlepšování našich produktů a služeb, Webů Wella, Obsahu Wella a našich digitálních nabídek nebo provozovat marketing. Můžeme mít ostatní legitimní zájmy a v případě potřeby vám to v příslušnou dobu objasníme.

Souhlas

Za určitých omezených okolností můžeme spoléhat na váš souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů. Na váš souhlas můžeme například spoléhat v následujících případech: (i) tam, kde jste se na nás obrátili v souvislosti se zaměstnaneckými příležitostmi a poskytli nám citlivé osobní údaje, jako jsou informace související s vaším rasovým a etnickým původem, sexuální orientací, náboženským vyznáním, tělesným a duševním zdravím, invaliditou nebo členstvím v odborech nebo (ii) v souvislosti se zasíláním e-marketingu nebo komunikace od různých značek v rámci skupiny Wella.

Pokud potřebujeme váš souhlas, sdělíme vám to v době, kdy požadujeme vaše informace. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí mechanismu poskytovaného v danou dobu nebo tak, že nás budete kontaktovat s využitím kontaktních údajů poskytnutých v části „Jak mám společnost Wella kontaktovat?“ tohoto Oznámení.

Životní zájmy

V některých případech může být nutné, abychom vaše osobní údaje použili pro účely ochrany vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné osoby.

Nemusí od vás být vždy požadováno poskytnutí osobních údajů, které požadujeme. Pokud se však rozhodnete nám určité údaje neposkytnout, nemusíte mít možnost využívat výhod některých našich služeb. Jakékoli informace požadované tímto způsobem jsou jasně označeny jako povinné. Pokud byste byli raději, kdybychom od vás některé osobní údaje neshromažďovali, neposkytujte nám takové údaje nebo v příslušných případech poskytování těchto údajů zrušte.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli zákonnému požadavku nebo pro účely provádění smlouvy s vámi, objasníme to v příslušnou dobu a upozorníme vás, zda je používání vašich osobních údajů povinné nebo není (i na další možné důsledky, pokud nám své osobní údaje neposkytnete).

Jestliže vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v rámci spoléhání se na naše legitimní zájmy (nebo na legitimní zájmy jakékoli třetí strany), budou tyto zájmy odpovídat tomu, co je uvedeno v tomto Oznámení, v případě změny vám však v příslušnou dobu objasníme, o jaké legitimní zájmy se jedná.

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace týkající se právního zájmu, na jehož základě vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, obraťte se prosím na náš tým z oddělení pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace o tom, jak tento tým kontaktovat, získáte v části „Jak mám společnost Wella kontaktovat?“.

Když přejdete na Weby Wella, prohlížíte Obsah Wella nebo s ním pracujete nebo s námi jinak digitálně komunikujete, může společnost Wella a naši partneři do vašeho zařízení umístit malé datové soubory známé jako „soubory cookie“ ke shromažďování a používání vašich osobních údajů, včetně reklamy na základě zájmů. Pokud chcete ukončit reklamní komunikaci na základě zájmů, navštivte prosím stránky optout.networkadvertising.org a nástroj DAA WebChoices (v případě webů) nebo nástroj DAA AppChoices (v případě mobilních aplikací). Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a ostatních podobných technologiích, včetně toho, jak doplnit nastavení souborů cookie, přečtěte si prosím naše Oznámení týkající se souborů cookie. Všimněte si také, že nereagujeme ani nepodporujeme signály „nesledovat“ (neboli dnt) nebo podobné mechanismy přenášené webovými prohlížeči.

Když: (i) se přihlásíte na naše Weby Wella z webu sociální sítě nebo jiných webů; (ii) přejdete na Weby sociálních sítí z Webů Wella nebo jiných webů a/nebo (iii) odešlete obsah na Weby sociálních sítí nebo jiné weby pomocí Webu Wella, daný Web sociální sítě nebo jiný web může používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování údajů o chování uživatele pro své vlastní účely. Toto používání souborů cookie je v souladu s vlastními zásadami používání souborů cookie dané třetí strany, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

Další informace získáte v části „Co když přejdu na sociální síť nebo veřejné fórum prostřednictvím webu Wella nebo takovou síť či fórum používám?“.

Je možné, že jsme během uplynulých 12 měsíců zpřístupnili kategorie osobních údajů uvedené v části „Jaké údaje o mně společnost Wella shromažďuje?“ následujícím kategoriím níže uvedených příjemců:

 • V rámci skupiny Wella: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit dalším subjektům v rámci skupiny Wella, včetně subjektů uvedených na našem webu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, pro účely uvedené v tomto Oznámení nebo jak vám bylo oznámeno, když jsme shromažďovali vaše osobní údaje.
 • Se třetími stranami pro účely marketingu: Některé promoakce a akce pořádané třetími stranami a sponzorované společností Wella vám mohou nabízet možnost souhlasit s příjmem marketingové komunikace od obchodních partnerů společnosti Wella, jako jsou poskytovatelé licencí nebo společní sponzoři při promoakcích. Pokud jste nám poskytli souhlas, vaše osobní údaje mohou být těmito třetími stranami používány pro účely uvedené v okamžiku, kdy se do akce zapojíte nebo se zaregistrujete, aby vám byly zasílány aktuální informace o promoakcích.
 • S našimi poskytovateli služeb: Společnost Wella zapojuje nezávislé poskytovatele služeb k vykonávání funkcí jejím jménem (například na podporu dodávky našich produktů nebo Webů Wella). Patří sem mimo jiné sdílení informací s následujícími typy poskytovatelů služeb:
  • poskytovatelé reklamy – včetně společností, které poskytují: (i) reklamní prostor pro společnost Wella; (ii) poskytování služeb souvisejících s reklamou, včetně agentur, které mají pokyny k realizaci reklamních nákupů jménem společnosti Wella, poskytovatelů reklamních inzerátů (digitální tržiště pro nákup a prodej reklamního prostoru) a poskytovatelů platformy na straně poptávky (software používaný k nákupu reklamy automatizovaným způsobem), jako je například platforma DoubleClick od společnosti Google;
  • poskytovatelé databází pro marketing a platforem pro řízení vztahů se zákazníky – které společnosti Wella umožňují správu vašich údajů bezpečným a účinným způsobem;
  • firmy pro analýzy dat – které poskytují postřehy a pomáhají nám analyzovat trendy pomocí údajů, které uchováváme my i oni;
  • odborníci na zákaznickou podporu – kteří poskytují služby zákaznické podpory naším jménem pro produkty a služby Wella;
  • společnosti poskytující služby – sem patří společnosti, které koordinují e-mailové kampaně, loterie soutěže nebo promoakce naším jménem;
  • společnosti zabývající se vývojem aplikací a hostováním webů – které umožňují hostování Webů Wella na internetu;
  • poskytovatelé informačních technologií a související infrastruktury;
  • poskytovatelé e-mailů;
  • úvěrové referenční agentury – pro účely posouzení vašeho skóre úvěru nebo skóre úvěru vašeho zaměstnavatele, ať je to v kontextu našeho uzavření smlouvy s vámi nebo osobou, pro niž pracujete;
  • poskytovatelé zpracování plateb – kteří poskytují služby bezpečného zpracování; a
  • poskytovatelé auditu a profesionálních služeb.
 • V rámci převodů předmětu podnikání: Společnost Wella může vaše osobní údaje zpřístupnit skutečnému nebo potenciálnímu kupci (a jeho zástupcům a inzerentům) v souvislosti jakéhokoli skutečného nebo navrhovaného zbavení se práva, fúze, akvizice, vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí, bankrotu, rozpuštění, reorganizace nebo jiné podobné transakce či řízení. Pokud společnost Wella v souvislosti s jakýmkoli převodem předmětu podnikání prodává veškerý svůj majetek nebo jeho značnou část třetí straně, budou veškeré osobní údaje, které uchováváme, předmětem tohoto prodeje.
 • Vyhovění legislativním požadavkům: Společnost Wella může zpřístupnit vaše osobní údaje jakémukoli způsobilému orgánu pro vymáhání zákonů, regulačnímu úřadu, státní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně tam, kde se domníváme, že je takové zpřístupnění nezbytné (i) kvůli příslušnému zákonu nebo nařízení (ii) pro účely uplatnění, zavedení nebo obrany našich zákonných práv nebo (iii) pro účel ochrany vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné osoby.
 • Jakékoli jiné osobě na základě vašeho souhlasu se zpřístupněním.

V závislosti na tom, kde žijete, a v souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů můžete mít také následující práva:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a prodáváme, což vám umožní obdržet potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo k nim přistupujeme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste rezidentem Kalifornie, máte na základě kalifornské legislativy právo požadovat, abychom zpřístupnili určité informace o tom, jak jsme shromažďovali, používali a prodávali vaše osobní údaje během uplynulých 12 měsíců, včetně konkrétních informací, které jsme shromáždili. Máte právo podat dvakrát žádost zdarma během libovolného období 12 měsíců.
 • Právo na změnu a/nebo opravu nepřesných osobních údajů;
 • Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů.
 • Právo zablokovat nebo pozastavit zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte také právo zrušit možnost prodeje vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů (včetně jakéhokoli zpracování pro účely přímého marketingu). Více informací o tom, jak zastavit příjem přímého marketingu, získáte v části „Jak zastavit příjem marketingové komunikace?“;
 • Právo požadovat přenositelnost svých osobních údajů.
 • Právo v příslušných případech odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před vaším odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů provedené na základě zákonných podkladů jiných, než je váš souhlas, a
  V rámci zákona California Civil Code, oddíl 1798.83, platí, že pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete jednou ročně zažádat a obdržet od nás zdarma informace týkající se našeho zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám pro účely marketingu v předchozím kalendářním roce (pokud k takovému došlo).

Pokud uplatníte některá ze svých práv na ochranu osobních údajů podrobně popsaná v této části, nebudeme vás za to diskriminovat a neodepřeme vám zboží nebo služby, nebudeme vám účtovat jinou cenu, ani vám nebudeme poskytovat zboží nebo služby nižší kvality.

Uplatňujeme přísné zásady, pokud jde o pronájem nebo prodej vašich osobních údajů. Můžeme vám potvrdit, že jsme během uplynulých 12 měsíců neprodali žádné osobní údaje rezidentů Kalifornie třetím stranám.

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí jedné z metod uvedených v části „Jak mám společnost Wella kontaktovat?“ tohoto Oznámení. Odpovídáme na veškeré žádosti, které obdržíme od osob, které si přejí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Abychom mohli ověřit vaši identitu a vyhledat vaše osobní údaje v našich systémech, můžeme od vás požadovat poskytnutí kopie vašeho hesla nebo řidičského průkazu v době podání žádosti. Za určitých okolností můžeme požadovat další dokumentaci k ověření vaší totožnosti, jako je potvrzení o zaplacení služeb pro potvrzení důkazu o adrese, nebo referenční číslo zákazníka související s vaším nákupem a/nebo produktem, který jste použili.

Tato práva můžete uplatnit sami nebo pověřit zástupce (například advokáta), který žádost podá vaším jménem a předloží notářsky ověřené potvrzení, že může jednat za vás.

Pokud máte nějaké otázky nebo pochybnosti o tom, jak vaše osobní údaje používáme, neváhejte nás o tom informovat. Máte také právo podat jakékoli stížnosti u příslušného orgánu dohledu.

Marketingovou komunikaci vám budeme zasílat pouze v případě, že s tím souhlasíte nebo k tomu máme zákonné svolení. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si od nás nepřejete dostávat marketingovou komunikaci, můžete její zasílání zrušit kliknutím na příslušný odkaz pro zrušení odběru v e-mailu, který obdržíte, tím, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených v části „Jak mám společnost Wella kontaktovat?“ tohoto Oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že i když vaši žádost o ukončení zasílání marketingové komunikace uznáváme, budeme vám nadále zasílat komunikaci související se službami, jako jsou e-maily potvrzující nákupy prostřednictvím Webů Wella a uchovávání vašich údajů pro účely vedení záznamů.

Vaše údaje si ponecháme tam, kde k tomu máme průběžnou legitimní potřebu (například abychom vám poskytli přístup na Weby Wella nebo jiné digitální nabídky, abychom vám poskytovali produkty, které jste si zakoupili, nebo abychom vyhověli platným zákonným, daňovým nebo účetním požadavkům).

Tam, kde nemáme žádnou průběžnou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, odstraníme je nebo anonymizujeme, nebo v případě, že to není možné (například proto, že jsou vaše údaje uchovávány v záložních archivech), vaše osobní údaje bezpečně uložíme a budeme je izolovat před jakýmkoli dalším zpracováním, dokud nebude možné odstranění.

Jako mezinárodní subjekt můžeme v rámci poskytování služeb potřebovat přenášet a zpracovávat vaše osobní údaje na mezinárodní úrovni (včetně přenosu do destinací mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a Spojené království), zejména prostřednictvím Skupiny Wella a do jurisdikcí, v nichž tyto subjekty sídlí a které jsou uvedeny na našem webu. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v některé z těchto zemí.

V důsledku toho mohou být vaše údaje přenášeny nebo zpracovávány v zemích, které nemusí zaručit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, v níž sídlíte. Podnikli jsme však příslušná bezpečnostní opatření zaručující, že budou vaše osobní údaje chráněné v souladu s tímto Oznámením. Patří sem implementace standardních smluvních doložek Evropské komise, pokud jde o přenosy vašich osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny, které vyžaduje, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje, které zpracovávají z EHP v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů Evropské unie.

Další informace mohou být poskytnuty na vyžádání. Kontaktujte nás prosím s využitím údajů v části „Jak mám společnost Wella kontaktovat?“ Podobná bezpečnostní opatření jsme rovněž implementovali u našich nezávislých poskytovatelů služeb a partnerů a další podrobnosti vám mohou být sděleny na vyžádání.

Uvědomujeme si, že vás zajímá, jak jsou vaše osobní údaje používány a sdíleny s ostatními, vážíme si vaší důvěry a usilujeme o to, abychom vaše osobní údaje chránili.

Implementujeme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření včetně fyzických, administrativních a technických opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zpřístupněním. Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, sdělujeme naše pravidla ochrany osobních údajů a zabezpečení všem zaměstnancům společnosti Wella a vymáháme bezpečnostní opatření v oblasti ochrany osobních údajů v rámci celé naší společnosti.

Opatření, která používáme na ochranu vašich osobních údajů, jsou koncipována tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Vezměte prosím přesto na vědomí, že žádný elektronický přenos informací nemůže být zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit, že bezpečnostní opatření, která uplatňujeme s cílem chránit osobní údaje, nebudou nikdy narušena nebo neselžou nebo že budou tato opatření vždy dostačující nebo účinná.

Jak je uvedeno výše, Weby Wella mohou obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby třetí strany (souhrnně dále jako „Weby třetí strany“), které nekontrolujeme a neprovozujeme.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu nad obsahem, zásadami nebo akcemi těchto Webů třetí strany. Vaše používání těchto Webů třetí strany je na vaše vlastní riziko a my neneseme žádnou zodpovědnost za postupy ochrany osobních údajů těchto webů. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití každého z těchto Webů třetí strany, na které přejdete z Webů Wella.

Weby Wella mohou zprostředkovávat snadný přístup na určité weby sociálních sítí a jiné weby nebo služby s uživatelem generovaným obsahem, jako je Facebook, Instagram a Twitter („Weby sociálních sítí“). Berete na vědomí, že nemáme kontrolu nad těmito weby a neneseme odpovědnost za způsob jejich fungování. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů Webů sociálních sítí, pokud potřebujete více informací o tom, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše údaje, jaká jsou vaše práva ochrany osobních údajů a jak můžete změnit své nastavení soukromí.

Weby Wella vám mohou umožňovat následující:

 • Přístup na Weby sociálních sítí: ten může zahrnovat: přístup na weby, jako je instagramový účet značky Wella, nebo aktivace webů třetí strany, když zadáte komentář, sdílíte nebo označíte To se mi líbí něco na webech Wella pomocí plug-inu sociální sítě třetí strany. V každém případě pro vaši interakci s takovým webem nebo službou platí zásady ochrany osobních údajů takovéto třetí strany;
 • Odesílání obsahu na Weby sociálních sítí: pro účely recenzí, diskusních fór, nástěnek, fotografií a dalších veřejných funkcí („Veřejná fóra“). Neomezujeme distribuci osobních údajů, které na těchto Veřejných fórech dobrovolně zpřístupníte, vezměte proto prosím na vědomí, že jakékoli informace, které na nich zpřístupníte, mohou být shromažďovány a používány společností Wella a ostatními. Z tohoto důvodu vám doporučujeme zdržet se poskytování nebo sdílení vašich osobních údajů ve Veřejných fórech. Společnost Wella nemůže zabránit třetím stranám v používání takových údajů způsobem, který může porušit toto Oznámení nebo příslušnou legislativu;
 • Přijímání určitých souborů cookie z Webů Wella (například „facebookových pixelů“). Tyto typy souborů cookie nám pomáhají pochopit vaše aktivity včetně Obsahu Wella, který zobrazujete, ať už máte účet Sociální sítě či nikoli a ať už jste nebo nejste k tomuto účtu přihlášení. Tyto informace nám pomohou představit vám Obsah Wella, který by vás mohl zajímat, na Webech sociálních sítí a měřit účinnost Obsahu Wella.
 • Přihlášení na Web Wella pomocí Webu sociální sítě: například pro účely harmonizovaného uživatelského prostředí. Přihlášení pomocí Webu sociální sítě nebo jiného účtu třetí strany nám může umožnit přístup k informacím, které může Web sociálních sítí na základě vašeho souhlasu sdílet. Funkce přihlašování může také přenášet informace na Web sociální sítě nebo třetí strany, jako je vaše uživatelské jméno nebo nástroj sociální sítě, pro účely vašeho ověření. Web sociální sítě nebo třetí strana také mohou automaticky shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa, informace o vašem prohlížeči a zařízení a adresa webové stránky Webu Wella. Přihlašovací funkce také může umístit a číst soubory cookie této třetí strany, které mohou obsahovat jedinečný identifikátor, který vám přidělí Web sociální sítě nebo jiné třetí strany. Funkce a vaše používání přihlášení se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami Webu sociální sítě.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete na našich Webech, také můžeme používat na našich Webech, v aplikacích a zařízeních (jde například o vaše jméno, e-mailovou adresu, pohlaví a telefonní číslo) pro účely vaší identifikace na Webech sociální sítě, abychom vám mohli předkládat reklamy, které jsou pro vás nejrelevantnější. Weby sociálních sítí přitom nebudou sdílet vaše osobní údaje s jinými stranami a po dokončení procesu porovnání informace neprodleně odstraní.

Naše používání vašich osobních údajů v souvislosti s Weby sociálních sítí bude odpovídat informacím v tomto Prohlášení nebo jak vám je jinak oznámeno. Znovu připomínáme, že Weby třetí strany (včetně Webů sociálních sítí) mohou být pod kontrolou třetí strany a doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití každého z těchto webů.

Společnost Wella a její upřednostňovaní poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři mohou nabízet loterie, soutěže, promoakce a průzkumy (jednotlivě jako „Promoakce“) prostřednictvím Webu Wella.

Tam, kde tak činíme, budeme vaše osobní údaje používat tak, jak je uvedeno v tomto Oznámení nebo jak jste jinak informováni. V určitých případech však mohou pro jakékoli osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s takovou Promoakcí, platit zásady ochrany osobních údajů třetí strany. Doporučujeme vám, abyste před tím, než se do takové promoakce zapojíte, zjistili, kdo ji pořádá a seznámili se s podmínkami, ustanoveními, zásadami a pravidly, které se na ni vztahují.

Pokud chcete zjistit více o podmínkách a ustanoveních, které platí pro Promoakce pořádané společností Wella, přečtěte si prosím naše Podmínky a ustanovení pro promoakce.

Pokud chcete používat Weby Wella a naše další digitální nabídky, musí vám být nejméně 13 let.

Vaše soukromí bereme velmi vážně a uvědomujeme si důležitost dalších bezpečnostních opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti dětí, které používají produkty a služby Wella. Nepožadujeme a ani vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že jsme obdrželi takovéto informace nebo jakékoli informace porušující naše zásady, vynaložíme přiměřené úsilí na vyhledání a odstranění takových informací z našich záznamů.

Pro majitele salonů, které používají naše Weby Wella, a další digitální nabídky platí specifická ustanovení, která jsou popsána dále.

Pokaždé, když odesíláte informace týkající se „nového klienta“, „člena personálu“ nebo jiných osobních údajů, dbejte na to, aby příslušná osoba splňovala tyto předpoklady: (i) musí jí být více než 13 let; (ii) musí vědět, že s námi budete sdílet její osobní údaje a my je budeme zpracovávat v souladu s tímto Oznámením a (iii) musí v příslušných případech souhlasit s příjmem marketingové komunikace od nás a našich přidružených společností.

Tyto podrobnosti s námi můžete sdílet jen tehdy, když používáte Web Wella nebo naše další digitální nabídky tam, kde jste tyto osoby informovali o našem Oznámení a o tom, jak budeme jejich osobní údaje používat. Pokud se dozvíme, že jste na Web Wella a/nebo v rámci některé z našich digitálních nabídek odeslali osobní údaje bez povolení, tyto informace z našich záznamů odstraníme.

Máme kanceláře, sklady, továrny, salony a prodejny („Lokality Wella“) v mnoha zemích. Pokud navštívíte nějakou lokalitu Wella, budeme shromažďovat vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Informace o návštěvníkovi: Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů vedeme registr návštěvníků lokalit Wella, který obsahuje vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu, vašeho zaměstnavatele a registrační značku vašeho vozidla. Žádáme naše zákazníky, aby se registrovali a odhlašovali na recepci a můžeme je požádat, aby předložili průkaz totožnosti, který slouží pouze pro účely ověření a nebude zaznamenán.
 • Systém CCTV: U vstupů, výstupů a na jiných strategických místech v Lokalitách Wella jsou instalovány systémy CCTV (Closed Circuit Television). To je součástí závazku společnosti Wella zajistit bezpečné a zabezpečené prostředí pro své zaměstnance a návštěvníky. Pořízený záznam můžeme také používat k prevenci a vyšetřování zločinů. Obrázky mohou nahrávat a prohlížet autorizované osoby. Údaje zaznamenané pomocí systému CCTV se uchovávají maximálně 90 dní. Můžeme je uchovávat déle, pokud k tomu máme legitimní důvod, například při vyšetřování trestného činu policií nebo agenturami pro vymáhání zákona.
  Nemusíme provozovat CCTV mimo lokality Wella a na některých veřejných místech, například v oblasti recepce a budou pod kontrolou příslušného správce budovy. Více informací získáte v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů.
 • Wi-Fi pro hosty: V mnoha lokalitách Wella je k dispozici Wi-Fi pro hosty, kterou mohou využívat naši návštěvníci. Tam, kde je taková Wi-Fi k dispozici, poskytneme vám uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Zaznamenáme si adresu zařízení a automaticky vám přidělíme IP adresu, když budete v dané lokalitě. Rovněž zaprotokolujeme vaše informace o využívání internetu včetně navštívených webů, době trvání návštěvy webu a přijatých/odeslaných dat. Když se připojíte k naší Wi-Fi pro hosty, požádáme vás o souhlas s podmínkami použití společnosti Wella, abyste síť používali zodpovědně a nenavštěvovali nepatřičné weby. Účelem zpracování těchto informací je poskytnout vám přístup na internet při návštěvách Lokalit Wella. Tam, kde je to nutné pro účely našich legitimních zájmů, tyto osobní údaje zpracováváme.
 • Systém řízení přístupu: Jako návštěvníkovi nebo smluvní straně vám můžeme vydat identifikační kartu pro přístup do lokality Wella. Pokud vám takovou kartu vydáme, zaznamenáme si vaše jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje a fotografii. Tyto osobní údaje shromažďujeme pro účely zaznamenání a řízení přístupu do naší kanceláře a z bezpečnostních důvodů.
 • Nehody a incidenty: Společnost Wella bude shromažďovat osobní údaje od každého, kdo se při návštěvě Lokality Wella zraní nebo onemocní. Můžeme zaznamenat jméno, adresu, údaje o nejbližších příbuzných a podrobnosti incidentu, včetně případné relevantní zdravotní anamnézy. Tyto údaje shromažďujeme, protože máme právní povinnost zdokumentovat incidenty/nehody na pracovišti a nahlásit určité typy nehod, zranění a nebezpečných výskytů vyplývajících z pracovních aktivit, příslušnému úřadu pro vymáhání zákonů. Shromážděné osobní údaje budeme používat k vyšetřování a zlepšování našich zdravotních a bezpečnostních postupů a na podporu veškerých právních nároků vyplývajících z incidentu.

Toto Oznámení můžeme čas od času aktualizovat nebo modifikovat v reakci na měnící se právní, technický nebo obchodní vývoj. Vyžádáme si váš souhlas v případě jakýchkoli významných změn Oznámení a tehdy, když to vyžadují platné zákony o ochraně údajů. Datum poslední verze tohoto Oznámení bude uvedeno v horní části stránky.

Když toto Oznámení aktualizujeme, podnikneme příslušná opatření, abychom vás informovali v souladu s významností provedených změn. Upozorníme vás například na jakékoli změny tohoto Oznámení vydáním nového Oznámení a aktualizací data poslední úpravy v horní části této stránky, případně vám zašleme nové Oznámení e-mailem.

Pokud máte nějaké otázky týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a/nebo pokud chcete odeslat požadavek týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím náš tým pro ochranu údajů následovně:

Děkujeme, že jste si vyhradili čas na přečtení tohoto Oznámení.